clanak False

Javni poziv za sastavljanje Popisa stručnih osoba za procjenu većih šteta nastalih na građevinama uslijed nevremena u Gradu Zagrebu

05.08.2023.
Na temelju točke I. Zaključka o objavi Javnog poziva za sastavljanje Popisa stručnih osoba za procjenu većih šteta nastalih na građevinama uslijed nevremena u Gradu Zagrebu KLASA:361-07/23-01/4 URBROJ:251-01-12-23-2 od 3.8.2023.
 
Grad Zagreb objavljuje:
 

Natječaji/ pozivi / javne rasprave