clanak False

ZAKLJUČAK o izboru članica/članova i zamjenica/zamjenika članica/članova Savjeta mladih Grada Zagreba

02.11.2017.
Na temelju članka 10. stavka 7. Zakona o savjetima mladih (Narodne novine 41/14), članka 4. stavka 11. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/14, 9/16 i 2/17) i članka 41. stavka 14. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16), Gradska skupština Grada Zagreba, na 4. sjednici, 30. listopada 2017., donijela je


 
ZAKLJUČAK

o izboru članica/članova i zamjenica/zamjenika članica/članova Savjeta mladih Grada Zagreba
I. U Savjet mladih Grada Zagreba, sa 30. listopada 2017.,  izabrani su:


1. ČLANICA: IVA AUGUSTINOVIĆ
Zamjenica članice: Marija Žigman

2. ČLAN: MATEJ BATURIĆ
Zamjenica člana: Martina Mokus

3. ČLANICA: HANA IVANA BREITENFELD
Zamjenica članice: Tina Novak

4. ČLANICA: MATEJA ČLEKOVIĆ
Zamjenica članice: Anamarija Špiranec

5. ČLAN: HRVOJE ĆURLIN
Zamjenik člana: Antonio Pavlović

6. ČLAN: TOMISLAV DVORSKI
Zamjenica člana: Nina Skočak

7. ČLANICA: GLORIA GUDELJ
Zamjenica članice: Matea Burazer

8. ČLAN: PETAR JURIŠIN
Zamjenik člana: Karlo Martinek

9. ČLAN: MARKO KOLOVRAT
Zamjenik člana: Ivan Stazić Jurišić

10. ČLAN: DOMINIK KRGA KRATOFIL
Zamjenica člana: Carla Boban

11. ČLANICA: KORINA KVADRANTI
Zamjenica članice: Lara Kvesić

12. ČLANICA: HANA LUČEV
Zamjenica članice: Ema Čaušić

13. ČLANICA: PETRA RADIĆ
Zamjenica članice: Ela Jurko

14. ČLANICA: OZANA STAREŠINIĆ
Zamjenica članice: Martina Galović

15. ČLAN: KARLO VEDAK
Zamjenica člana: Vanda PetrakII. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.KLASA: 021-05/17-01/313
URBROJ: 251-01-05-17-3
Zagreb, 30. listopada 2017.


 
PREDSJEDNIK         
GRADSKE SKUPŠTINE   

dr. sc. Andrija Mikulić, v.r.

Natječaji/ pozivi / javne rasprave