clanak False

Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade

14.07.2022.

 
Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade obavlja poslove koji se odnose na: predškolski odgoj i obrazovanje, djelatnost dadilje, odgoj i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi, visoko obrazovanje, sport i tehničku kulturu, mlade, neformalno obrazovanje, obrazovanje odraslih, osiguravanje sredstava za financiranje u pojedinim djelatnostima, program javnih potreba u sportu, izradu, praćenje i provedbu programa za mlade, upravni nadzor i nadzor nad zakonitošću rada i općih akata u pojedinim područjima te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.
 

Predškolski odgoj i obrazovanje

Zakoni i podzakonski akti

Gradski propisi

 • Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba za 2022. (Službeni glasnik Grada Zagreba 31/21)
 • Program radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i u obnovu objekata oštećenih potresom u Gradu Zagrebu u 2022. (Službeni glasnik Grada Zagreba 31/21
 • Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za naplatu usluga predškoslkih ustanova Grada Zagreba od roditelja – korisnika usluga (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/11, 19/11 i 15/12)
 

Osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje

Zakoni i podzakonski akti

  Gradski propisi

 

Tehnička kultura

Zakoni i podzakonski akti

  Gradski propisi

 

Sport

Zakoni i podzakonski akti

  Gradski propisi

 • Odluka o preuzimanju športskih objekata u društvenom vlasništvu na području Grada Zagreba u vlasništvo Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 14/93)
 • Odluka o načinu upravljanja i korištenju sportskih građevina u vlasništvu Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/10, 12/10, 5/11, 15/11, 22/152/17, 9/17, 4/19, 13/19, 18/19, 3/22
 • Odluka o prihvaćanju prijenosa osnivačkih prava nad ustanovom Upravljanje sportskim objektima na Grad Zagreb i obavljanju osnivačkih prava i obveza (Službeni glasnik Grada Zagreba 25/13, 26/14, 5/15, 25/15, 23/16, 13/18, 16/18, 4/19, 18/19, 3/20, 21/21)
 • Program sportske rekreacije po gradskim četvrtima u objektima mjesne samouprave (Službeni glasnik Grada Zagreba 5/05
 • Program javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2022. godinu (Službeni glasnik Grada Zagreba 31/21)
 • Program radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i u obnovu objekata oštećenih potresom u Gradu Zagrebu u 2022. (Službeni glasnik Grada Zagreba 31/21)
 • Zaključak o utvrđivanju športskih objekata dosadašnjih mjesnih zajednica što su postali vlasništvo Grada Zagreba i o određivanju načina njihova korištenja (Službeni glasnik Grada Zagreba 5/94, 6/10 - Odluka o načinu upravljanja i korištenju sportskih građevina u vlasništvu Grada Zagreba) 
 • Zaključak o preuzimanju športskih objekata i drugih nekretnina u vlasništvo Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/96 i 8/09)
 • Zaključak o davanju u zakup športskih objekata neposrednom dodjelom (Službeni glasnik Grada Zagreba 13/96, 8/97, 9/97 – ispr. i 4/99). 
 

Mladi

Zakoni i podzakonski akti

  Gradski propisi