clanak False

Ponovljeni Poziv za iskazivanje interesa radi zakupa objekta u Gradskoj četvrti Trešnjevka-Jug , naselje Vrbani III, za potrebe Osnovne škole Alojzija Stepinca

21.02.2017.

Natječaji/ pozivi / javne rasprave