clanak False

ADRESAR

09.08.2023.


Primanje stranaka: Svakog radnog dana od 8,30 do 15,30

U Sektoru za udruge i zakladeSektoru za građanska stanja, Sektoru za besplatnu pravnu pomoć i Odjelu za uredsko poslovanje stranke se primaju ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8,00 do 15,30 a utorkom i četvrtkom od 8,00 do 18,00 sati. 


SLUŽBA ZA GRAĐANE 

kontakt:  01 610 1554 STRUČNA SLUŽBA GRADSKE UPRAVE
Sjedište: Zagreb, Trg Stjepana Radića 1/III
Tel: c. 01 610-1111, 01 610 1351, 01 658-5041
Faks: 01 610 1349
E-mail: strucna.sluzba.gradske.uprave@zagreb.hr
E–mail: euzg@zagreb.hr

URED GRADONAČELNIKA
Sjedište: Zagreb, Trg Stjepana Radića 1/III
Tel: c. 01 610-1111, 01 610-0101
Faks: 01 610-0063
E-mail: ured.gradonacelnika@zagreb.hr

GRADSKI URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU I KONTROLU
Sjedište: Zagreb, Šubićeva 38
Tel:01 6585-232
Faks: 01 6585-298
E-mail: gku@zagreb.hr

GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
Sjedište: Zagreb, Dukljaninova 3
Tel: 01 658-5001, 01 610-0008
Faks: 01 658-5009
E-mail: uprava@zagreb.hr 
E-mail: imovinskopravniposlovi@zagreb.hr

GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU
Sjedište: Zagreb, Trg Stjepana Radića 1/III
Tel: c. 01 610-1111, 01 610-1339, 01 610-1535, 01 650-6519, 01 650-6520
Faks: 01 610-1399
E-mail: financije@zagreb.hr
E-mail: javna.nabava@zagreb.hr

GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE
Sjedište: Zagreb, Trg Stjepana Radića 1/I
Tel: c. 01 610-1111, 01 610-1194, 01 610-1195, 01 658-5600, 01 610-1850, 01 610-1840
Faks: 01 610-1499
E-mail: geos@zagreb.hr

GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE
Sjedište: Zagreb, Trg Marka Marulića 18
Tel: 01 616-6341, 01 460-3202
E-mail:gu-osm@zagreb.hr

GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO
Sjedište: Zagreb, Draškovićeva 25
Tel: 01 460-3301, 01 460-3304, 01 616 6227,
Fax: 01 610 1596
Faks: 01 460-3322
E-mail: kultura@zagreb.hr

GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM
Sjedište: Zagreb, Trg Stjepana Radića 1
Tel. 01 610-1269, 01 460-3434, 01 610-0386, 01 610-0366
faks: 01 610-0015
E-mail: uszboid@zagreb.hr
E-mail: zdravstvo@zagreb.hr
E-mail: branitelji@zagreb.hr

GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE
Sjedište: Zagreb, Trg Stjepana Radića 1/I
Tel: c. 01 610-1111, 01 610-1169, 01 610-1168, 01 610-1560
Faks: 01 610-1173
E-mail: info-graditeljstvo-izgradnja@zagreb.hr
            redarstvo@zagreb.hr

GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE
Sjedište: Zagreb, Trg Stjepana Radića 1/IV
Tel: c. 01 610-1111, 01 610-1402
Faks: 01 610-1590
E-mail:upravljanje-imovinom@zagreb.hr

GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE
Sjedište: Zagreb, Ulica grada Vukovara 58a/III
Tel: c. 01 610-0777
Faks: 01 610-0858
E-mail: katastar@zagreb.hr

GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST
Sjedište: Zagreb, Ulica grada Vukovara 56a/I
Tel: c. 01 610-0908, 01 610-1525, 01 658-5141
Faks: 01 610-1526
E-mail: mjesna-samouprava@zagreb.hr 

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE
Sjedište: Zagreb, Kuševićeva 2/II
Tel: c. 01 485-1444, 01 610-1970
Faks: 01 610-1896
E-mail: zastita.spomenika@zagreb.hr

SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE
Sjedište: Zagreb, Trg Stjepana Radića 1
Tel: c. 01 610-1111, 01 610-0404
Faks: 01 610-0445
E-mail: inf.teh@zagreb.hr

STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE
Sjedište: Zagreb, Sv. Ćirila i Metoda 5/I
Tel: c. 01 610-1903
Faks: 01 610-1905
E-mail: strucna.sluzba.gradske.skupstine@zagreb.hr