clanak False

Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade

14.05.2023.
Sjedište: zbog obnove zgrade od oštećenja uzrokovanih potresom privemeno sjedište Ureda biti će na adresi Trg Marka Marulića 18

E-mail: gu-osm@zagreb.hr

PROČELNIK: Luka Juroš
Tel: 01 616-6341, 616-6074
Faks: 01 610-0503
E-mail: luka.juros1@zagreb.hr

POMOĆNIK PROČELNIKA: 
Krešimir Štimac
Tel: 01 01 616-6341, 01 616-6074, faks: 01 610-0503

E-mail:  gu-osm@zagreb.hr

Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade obavlja poslove koji se odnose na: predškolski odgoj i obrazovanje, djelatnost dadilje, odgoj i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi, visoko obrazovanje, sport i tehničku kulturu, mlade, neformalno obrazovanje, obrazovanje odraslih, osiguravanje sredstava za financiranje u pojedinim djelatnostima, program javnih potreba u sportu, izradu, praćenje i provedbu programa za mlade, upravni nadzor i nadzor nad zakonitošću rada i općih akata u pojedinim područjima te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.
 
Radno vrijeme: početak između 7,30 i 8,30 i završetak između 15,30 i 16,30 sati, a utorkom i četvrtkom završetak u 18,00 sati.
Primanje stranaka: ponedjeljak, srijeda i petak od 8,00 do 15,30 a utorkom i četvrtkom od 8,00 do 18,00 sati.