clanak False

Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade

22.03.2024.
Sjedište: zbog obnove zgrade od oštećenja uzrokovanih potresom privemeno sjedište Ureda biti će na adresi Trg Marka Marulića 18

E-mail: gu-osm@zagreb.hr

PROČELNIK: Luka Juroš
Tel: 01/ 616-6341 
E-mail: procelnik.guosm@zagreb.hr


IZVAN SJEDIŠTA UREDA, na lokaciji: Zagreb, Vlaška 106-108
ZAMJENICA PROČELNIKA: Kristina Singer
Tel: 01/ 460 3202
E-mail: zamjenica.guosm@zagreb.hr

POMOĆNICA PROČELNIKA ZA KOORDINACIJU PROJEKATA INVESTICIJSKIH ULAGANJA : Ria Bilić
Tel: 01/ 610-0519
E-mail: ria.bilic@zagreb.hr


Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade obavlja poslove koji se odnose na: predškolski odgoj i obrazovanje, djelatnost dadilje, odgoj i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi, visoko obrazovanje, sport i tehničku kulturu, mlade, neformalno obrazovanje, obrazovanje odraslih, osiguravanje sredstava za financiranje u pojedinim djelatnostima, program javnih potreba u sportu, izradu, praćenje i provedbu programa za mlade, upravni nadzor i nadzor nad zakonitošću rada i općih akata u pojedinim područjima te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.
 
Radno vrijeme: početak između 7,30 i 8,30 i završetak između 15,30 i 16,30 sati.
Primanje stranaka: Svakog radnog dana od 8,30 do 15,30.