clanak False

Gradski ured za opću upravu i imovinsko-pravne poslove

23.01.2024.

Sjedište: Zagreb, Dukljaninova 3, IV. kat
E-mail: uprava@zagreb.hr
 

Radno vrijeme: 
početak između 7,30 i 8,30 i završetak između 15,30 i 16,30 sati a službe koje primaju stranke utorkom i četvrtkom završavaju u 18,00 sati.

Primanje stranaka: 
U Sektoru za udruge i zaklade, Sektoru za građanska stanja, Sektoru za besplatnu pravnu pomoć i Odsjeku za poslove pisarnice stranke se primaju ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8,30 do 15,30 a utorkom i četvrtkom od 8,30 do 18,00 sati. 

* Napominjemo da je organizacija rada u Sektoru za građanska stanja i Odsjeku za poslove pisarnice utorkom i četvrtkom od 15,30 do 18,00 organizirana na sljedeći način


PROČELNIK: Krešimir Ladešić, dipl. iur., pomoćnik pročelnika za udruge i zaklade, privremeno od 20.siječnja 2024. obavlja poslove i zadatke pročelnika do imenovanja pročelnika/pročelnice na temelju javnog natječaja, a najdulje 6 mjeseci, odnosno do 20. srpnja 2024.  

Tel: 01 658-5001, faks: 01 658-5009
E-mail: kresimir.ladesic@zagreb.hr


POMOĆNIK PROČELNIKA:
mr.sc. Hrvoje Bušić, dipl. iur.
Tel: 01 658-5025, faks: 01 658-5009
E-mail: hrvoje.busic@zagreb.hr


Napomena: Zbog sanacije zgrade PU Maksimir na adresi Petrova 116 matični ured Maksimir će od 6. lipnja 2022. do daljnjeg raditi na lokaciji Draškovićeva 15  (ulaz sa Trga hrvatskih velikana 1) u zgradi PU Medveščak u sobama 30, 32 i 33/ II kat. Brojevi telefona ostaju isti. 

Gradski ured za opću upravu i imovinsko-pravne poslove obavlja poslove koji se odnose na: građanska stanja - državne matice, promjene osobnog imena, sklapanje brakova, sklapanje životnog partnerstva osoba istog spola, registar birača, evidencije hrvatskog državljanstva, udruge, zaklade, uredsko poslovanje, besplatnu pravnu pomoć, odlučivanje o žalbi protiv rješenja Izbornog povjerenstva za izbore članova vijeća gradskih četvrti i članova vijeća mjesnih odbora, poslove koji nisu u nadležnosti drugoga gradskog upravnog tijela, izvlaštenje i određivanje naknade te druga ograničenja vlasništva i drugih stvarnih prava, naknadu za oduzetu imovinu (denacionalizacija), status prognanika, izbjeglica i povratnika, stambene poslove, prijenos zemljišta u vlasništvo Grada te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.