clanak False

Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom

09.04.2024.
Sjedište: Zagreb, Trg Stjepana Radića 1/II
E-mail: uszboid@zagreb.hr

PROČELNICA: mr.sc. Lora Vidović
 
Telefon:01/610-1268, 01/610-1269, faks: 01/610-0015 
E-mail: lora.vidovic@zagreb.hr

ZAMJENICA PROČELNICE: dr.sc. Romana Galić
Tel: 01/610 - 1269, faks: 01/ 610-0015
E-mail: romana.galic@zagreb.hr

POMOĆNICA PROČELNICE ZA PRAVNE POSLOVE: Mila Jelavić
Tel: 01/616-6092
E-mail: mila.jelavic@zagreb.hr

Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom obavlja poslove koji se odnose na: socijalnu zaštitu i prava iz socijalne skrbi, humanitarnu pomoć, zdravlje, zdravstvo i zdravstvenu zaštitu, ostvarivanje prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, pirotehničara i članova njihovih obitelji, zaštitu prava vojnih i civilnih invalida rata i žrtava rata, sudionika rata i članova obitelji, provedbu gradskih strategija, izradu i provedbu planova i programa na području zdravstvene zaštite, promicanja zdravlja te prevencije i suzbijanja ovisnosti, socijalne zaštite, zaštite osoba s invaliditetom, socijalne skrbi o umirovljenicima te zaštite i drugih kategorija stanovništva, zaštite obitelji, zaštite od nasilja u obitelji i djece, praćenje i analizu tekućih demografskih i drugih društvenih kretanja i analizu promjena u demografskim i društvenim strukturama Grada, utvrđivanje prioriteta te mjera i aktivnosti od utjecaja na ukupni demografski razvoj i povećanje kvalitete života, koordinaciju i provedbu mjera populacijske politike, poticanje i potpore programima i projektima udruga i drugih oblika organiziranog djelovanja i rada u pojedinim područjima, koordinaciju i kontrolu socijalnih, zdravstvenih i braniteljskih ustanova kojih je Grad osnivač te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Radno vrijeme: početak između 7,30 i 8,30 i završetak između 15,30 i 16,30 sati.
Primanje stranaka: Svakog radnog dana od 8,30 do 15,30.