clanak False

Stručna služba Gradske skupštine

07.12.2023.
Sjedište: Zagreb, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5
E-mail: strucna.sluzba.gradske.skupstine@zagreb.hr
Tel: 01 610-1903
Faks: 01 610-1905

PROČELNICA: Mirjana Lichtner, dipl. iur., pomoćnica pročelnika, privremeno, od 7. prosinca 2023., obavlja poslove i zadatke pročelnice do imenovanja pročelnika/pročelnice na temelju javnog natječaja, a najduže šest mjeseci, odnosno do 7. lipnja 2024.

POMOĆNICA PROČELNIKA ZA RAD GRADSKE SKUPŠTINE - Branka Hraško
Tel: 01 610-1923, faks: 01 610-0097
E-mail: branka.hrasko@zagreb.hr

POMOĆNICA PROČELNIKA ZA PRAVNE POSLOVE - Marija Čujko
Tel: 01 610-1927, faks: 01 610-1894
E-mail: marija.cujko@zagreb.hr

POMOĆNICA PROČELNIKA ZA FINANCIJSKE I INFORMATIČKE POSLOVE - Žana Tropina
Tel: 01 610-1922, faks: 01 610-1894
E-mail: zana.tropina@zagreb.hr

Stručna služba Gradske skupštine obavlja poslove koji se odnose na: sazivanje i održavanje sjednica Gradske skupštine, njezinih radnih tijela i Predsjedništva Gradske skupštine, izradu odluka i drugih akata Gradske skupštine, izradu nacrta akata, izvješća i zapisnika, pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći gradskim zastupnicima i klubovima gradskih zastupnika, protokol, informiranje i odnose s javnošću, pripremu i provođenje izbora, objavu akata Gradske skupštine, gradonačelnika i drugih tijela, suradnju Gradske skupštine s predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i predstavničkim tijelima odgovarajućih jedinica lokalne i regionalne samouprave drugih država, informatizaciju rada Gradske skupštine, financijsko i materijalno poslovanje, čuvanje dokumentacije i vođenje evidencija u vezi s radom Gradske skupštine i njezinih radnih tijela te na druge poslove sukladno propisima.

Radno vrijeme: početak između 7,30 i 8,30 i završetak između 15,30 i 16,30 sati.
Primanje stranaka: Svakog radnog dana od 8,30 do 15,30.