clanak False

Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode

16.11.2022.
Sjedište: Zagreb, Kuševićeva 2/II
E-mail: zastita.spomenika@zagreb.hr
Za upite kontaktirajte nas na tel: 01 610-1963, faks: 01 610-1896

PROČELNICA: mr.sc. Lana Križaj
Tel: 01 610-1970, faks: 01 610-1896
E-mail: lana.krizaj@zagreb.hr

ZAMJENIK PROČELNIKA: Martin Jurin, dipl.ing.arh.
​Tel. 01 610-1988, faks: 01 610-1896
​E-mail: martin.jurin@zagreb.hr

POMOĆNICE PROČELNIKA ZA PRAVNE POSLOVE
Loredana Šarunić, dipl. iur., univ. spec.
Tel: 01 610-1964, faks: 01 610-1896
E-mail: loredana.sarunic@zagreb.hr

Ivana Perkušić, dipl. iur.
Tel: 01 616-6108, faks: 01 610-1896
Email: ivana.perkusic@zagreb.hr

POMOĆNICA PROČELNIKA ZA ZAŠTITU NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA
dr.sc. Marijana Sironić, dipl.ing.arh.
Tel: 01 6166-255, faks: 01 610-1896
E-mail: marijana.sironic@zagreb.hr

POMOĆNIK PROČELNIKA ZA POKRETNA I NEMATERIJALNA KULTURNA DOBRA I ZAŠTITU PRIRODE 
Stipe Tutiš, prof.
Tel: 01 6101-965, faks: 01 610-1896
E-mail: stipe.tutis@zagreb.hr 

Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode obavlja poslove koji se odnose na: istraživanje, proučavanje, praćenje stanja, evidentiranje, dokumentiranje i promicanje kulturnih dobara, utvrđivanje uvjeta uporabe, namjene i upravljanja kulturnim dobrima, provedbu nadzora nad prometom kulturnih dobara, uspostavu, provedbu i nadzor mjera zaštite i očuvanja kulturnih dobara, zaštitu i očuvanje prirode i prirodnih vrijednosti, utvrđivanje i praćenje stanja prirode, proglašavanje zaštićenih područja, osiguravanje uvjeta za zaštitu i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže, utvrđivanje i provedbu uvjeta i mjera zaštite i očuvanja prirode, nadzor nad zakonitošću rada i općih akata javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Radno vrijeme: početak između 7,30 i 8,30 i završetak između 15,30 i 16,30 sati a službe koje primaju stranke, utorkom i četvrtkom završavaju u 18,00 sati.
Primanje stranaka: U Odjelu za istraživanje, zaštitu i mjere zaštite nepokretnih kulturnih dobara, Odjelu za provođenje programa zaštite i uređenje nepokretnih kulturnih dobara i Odjelu za pokretna i nematerijalna kulturna dobra stranke se primaju ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8,00 do 15,30 a utorkom i četvrtkom od 8,00 do 18,00 sati.