clanak False

Služba za informacijski sustav i tehničke poslove

05.02.2024.
Sjedište: Trg Stjepana Radića 1
Tel: 01 610-0404, faks: 01 610-0445
E-mail: inf.teh@zagreb.hr

PROČELNIK: dr. techn. Dražen Lučanin

ZAMJENIK PROČELNIKA: Marin Lukas, mag.ing.mech.

POMOĆNIK PROČELNIKA ZA POSLOVE ZAŠTITE OSOBA I IMOVINE:
Dian Turčinov, dipl.ing.
Tel: 01 658-5955
E-mail: dian.turcinov@zagreb.hr

Služba za informacijski sustav i tehničke poslove obavlja poslove koji se odnose na: informatiku i komunikacije, integriranje, primjenu i upotrebu digitalnih tehnologija, primjene, sigurnosti i razvoja informacijskih sustava, poslove vezane uz administraciju baza podataka, sistemsku i tehničku podršku te praćenje i primjenu koncepta pametnog grada, razvoj, implementaciju i održavanje sustava upravljanja poslovnim procesima i sustava za upravljanje promjenama, pripremu i provedbu projekata optimizacije, transformacije i digitalizacije usluga i procesa te informacijsku sigurnost, zaštitu na radu, zaštitu osoba i imovine, održavanje objekata Gradske uprave i mjesne samouprave, instalacija, postrojenja, opreme i uređaja, poslove prijevoza, tiskarske poslove, održavanje čistoće, pripremanje i posluživanje hrane i pića u internim prostorima, nabavu opreme, uredskog i drugog materijala, osiguranje objekata i opreme Gradske uprave, osiguranje službenika i namještenika te na druge poslove koji su joj stavljeni u nadležnost.

Služba za informacijski sustav i tehničke poslove 1.8.2023. preuzima poslove Stručne službe Gradske uprave što se odnose na razvoj i unapređenje poslovnih procesa te Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost što se odnose na održavanje objekata mjesne samouprave i informacijsku sigurnost.

Radno vrijeme: početak između 7,30 i 8,30 i završetak između 15,30 i 16,30 sati.