clanak False

Započeo 9. Zagrebački energetski tjedan

08.05.2018.
Igraonicama u svim dječjim vrtićima Grada Zagreba na temu „Pričajmo o energiji i čuvajmo okoliš“ započeo je tradicionalni 9. Zagrebački energetski tjedan koji će trajati od 07.-12. svibnja 2018. Najmlađe generacije Grada Zagreba kroz igraonice su učile o energiji i klimi, zašto je ona važna za sve nas i kako svatko od nas, pa i oni najmanji, mogu doprinijeti racionalnom korištenju energije, sprječavanju globalnog zagrijavanja i zaštiti okoliša.

Na Znanstveno-sveučilišnom kampusu Borongaj održao se Stručni skup studenata pod nazivom „Mi imamo rješenja: vizije novih generacija za zeleni, održivi razvoj". U suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu te sedam prestižnih zagrebačkih fakulteta - Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Građevinskog fakulteta, Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, fakulteta strojarstva i brodogradnje, Arhitektonskog fakulteta, Fakulteta prometnih znanosti te Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije, Grad Zagreb je organizacijom ovakvog događanja doprinio stvaranju idealne prilike za predstavljanje i poticanje inovativnih ideja, radova i projekata znanstvenih novaka i studenata koji svojim trudom i znanjem mijenjaju našu budućnost. Već tradicionalni Stručni skup studenata Zagrebačkog energetskog tjedna ima za cilj potaknuti nove generacije da svojim aktivnim djelovanjem, provedbom vlastitih ideja te inovativnih koncepata i projekata u području energetike i zaštite okoliša stvaraju pozitivne promjene u zemlji i svijetu. Spomenuti Skup okupio je brojne cijenjene stručnjake, predstavnike znanstvenih institucija, studente, znanstvene novake, kao i svu zainteresiranu javnost.

Skup je otvoren uvodnim govorom rektora Sveučilišta u Zagrebu,  prof. dr. sc. Damira Borasa. Također, sudionicima Skupa u uvodnom dijelu obratili su se i predstavnici fakulteta i Sveučilišta u Zagrebu: prof. dr. sc. Ernest Bazijanac, prodekan za poslovanje Fakulteta prometnih znanosti, prof. dr. sc. Marko Delimar, prodekan za nastavu Fakulteta elektrotehnike i računarstva, izv. prof. dr. sc. Lidia Hrnčević, prodekanica za nastavu i studente Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta te na samom kraju izaslanica gradonačelnika gospodina Milana Bandića doc.dr.sc. Olivera Majić, Zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba. Uvodni govornici istaknuli su važnost uloge i odgovornosti novih generacija u procesu održivog razvoja te potrebu za aktivnim i brzim djelovanjem.

U okviru programa, ukupno je predstavljeno 15 studentskih projekata i radova iz područja energetike i zaštite okoliša.

U Elektrostrojarskoj obrtničkoj školi Zagreb, u sklopu projekta “Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu s promjenjivim potrebama tržišta rada/gospodarstva Energetska učinkovitost – KNX model“ kojeg provode Elektrostrojarska obrtnička škola s partnerima Graditeljskom tehničkom školom Zagreb, Strukovnom školom Sisak i Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba, educirani nastavnici i stručni učitelji iz zagrebačkih strukovnih škola održali su predavanja o osnovnom KNX modulu i o energetskoj učinkovitosti za učenike strukovnih škola Grada Zagreba. 
U okviru događanja 9. Zagrebačkog energetskog tjedna, Fakultet elektrotehnike i računarstva u okviru Dana otvorenih vrata - Energetika na FER-u organizirao je Okrugli stol: Demokratizacija i decentralizacija elektroenergetskog sektora u cilju okupljanja na jednom mjestu energetskih eksperata u cilju ostvarivanja učinkovite rasprave o transformaciji elektroenergetskog sektora, kako u smjeru njegove demokratizacije, tako i u smjeru decentralizacije. Okrugli stol podijeljen je tematski na tri dijela: Društveni, Poslovni i Tehnički aspekti. Raspravljalo se o energetskom siromaštvu, sudjelovanju pojedinaca u grupnim modelima financiranja energetskih projekata, poslovnim prilikama u novonastalim uvjetima, mogućnosti primjene blockchain koncepta u poslovanju energetskih tvrtki, provedenim i nužnim promjenama u legislativi vezanoj uz priključak proizvođača na mrežu, e-mobilnosti i drugim aktualnim temama. U uvodnom dijelu događanja okupljenima se obratio prof. dr. sc. Slavko Krajcar, nakon čega je uslijedio prvi dio Okruglog stola pod nazivom Društveni aspekti. Nakon sat vremena žive rasprave, uslijedila je tema Poslovni aspekti u sklopu koje je najveća koncentracija bila na blockchain tehnologiji. Okrugli stol završen je temom Tehničkih aspekata.

U Tehnološkom parku Zagreb, mjestu iz kojeg gotovo 100 startupa razvija svoje visokotehnološke proizvode, predstavljeno je šest laboratorija koji će povezati znanost, tehnologiju i poduzetništvo te pomoći razvoju inovativnih i tržišno održivih proizvoda, Razvojna agencija Zagreb održala je konferenciju "Šest laboratorija za budućnost Zagreba" kojom je otvorila ciklus događaja koji će se u okviru Zagrebačkog energetskog tjedna održati u Tehnološkom parku na Zagrebačkom velesajmu. Ovaj događaj predstavlja početnu konferenciju projekta "Startup Factory Zagreb - Inkubator za visoke tehnologije" kojim se financira opremanje šest laboratorija unutar Tehnološkog parka Zagreb. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020“. Razvojna agencija Zagreb - TPZ je nositelj dok je Grad Zagreb partner Projekta. Ukupna vrijednost iznosi 19.588.435,53 kn od čega bespovratna sredstva iznose 15.726.785,40 kn. Laboratoriji koji će do 1. lipnja 2019. u potpunosti biti opremljeni i na raspolaganju startup i akademskoj zajednici su: Centar za tehnologiju zaštite okoliša sadržavat će opremu iz područja tehnologije zaštite okoliša, obrade otpada, otpadnih voda i muljeva; Centar za elektroniku bit će opremljen generatorima, osciloskopima i ostalom opremom za razvoj, analizu i testiranje elektroničkih uređaja; Centar za digitalnu forenziku sadržavat će opremu i računalni programi za prikupljanje, čuvanje, pronalaženje, analizu i obrađivanje digitalnih podataka, Centar za 3d modeliranje obuhvaćat će 3D skener i printer, CAD softvere, računalni programi za povratno inženjerstvo i učinkovitu izradu novih proizvoda, materijala i komponenti; Centar za Internet of Things (IoT) služit će za izradu i implementaciju senzora za povezivanje uređaja putem interneta i Centar za razvoj sučelja s računalima visokih performansi za razvoj i testiranje mobilnih tehnologija i korisničkih sučelja.
Konferenciju je otvorila izaslanica gradonačelnika Grada Zagreba Nera Pavić, pomoćnica pročelnice zagrebačkog Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša.

Informacije o programu Zagrebačkog energetskog tjedna možete pronaći na www.zagreb-energyweek.info

Aktualnosti