clanak False

Energetskom obnovom pomoću sredstava Grada Zagreba i Europskih fondova, riješen veliki problem održavanja zgrade Poštanske i telekomunikacijske škole

U srijedu, 18. prosinca 2019., održana je konferencija za medije povodom energetske obnove zgrade Poštanske i telekomunikacijske škole. 
23.12.2019.


U srijedu, 18. prosinca 2019., održana je konferencija za medije povodom energetske obnove zgrade Poštanske i telekomunikacijske škole. Prisutnim medijima obratili su se Zlatko Sviben, ravnatelj Poštanske i telekomunikacijske škole te iz Grada Zagreba,  Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša pomoćnica pročelnice Melita Borić i voditeljica projekta Nataša Kelava.

Ravnatelj škole Zlatko Sviben izrazio je oduševljenje rezultatima energetske obnove, od kojih najviše koristi imaju upravo učenici: „Nakon što smo od Grada Zagreba već dobili nove laboratorije i opremu, ovom energetskom obnovom sada smo zaokružili kvalitetu izvana i iznutra. Možemo reći da smo kvalitetna škola što se tiče svega – od opreme do uređenja. Ta energetska obnova toliko znači za sve obrazovne ustanove jer djeci je sada ugodno i toplo te imaju sve uvjete za rad i učenje.“

Melita Borić, pomoćnica pročelnice Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša istaknula je: „U Programu energetske obnove uključeno je 134 zgrada javne namjene, od čega je 10 srednjih škola. Planirana je provedba cjelovite energetske obnove s jasno postavljenim ciljem da se na svakoj zgradi kroz primjenu ekonomski opravdanih, energetski učinkovitih tehnologija i mjera te implementaciju obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva postignu uštede energije i smanjenje emisije CO2 za više od 50%. Pri tome vodimo računa o specifičnim potrebama svake zgrade kako bi stvorili što kvalitetnije uvjete za svakodnevno korištenje zgrade.“

Voditeljica projekta Nataša Kelava podijelila je više detalja o tijeku izvođenja radova: „Radovi se odvijaju u dvije faze. U prvoj fazi se radi toplinska izolacija zidova i dijela krovova te se ugrađuje energetski učinkovita stolarija i bravarija. U drugoj fazi planiramo ugradnju rekuperacije, odnosno osigurati prisilnu ventilaciju svih prostorija zgrade. Planirano je postavljanje nove energetski učinkovite rasvjete. Posebno je značajno što će se napraviti nova kotlovnica, jer škola trenutno svoj sustav grijanja dijeli s još nekoliko drugih zgrada. Osim toga, instalirat će se i fotonaponska centrala.“

Energetska obnova zgrade Poštanske i telekomunikacijske škole dio je projekta kojeg provodi Grad Zagreb, prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. (referentni broj Ugovora – KK.04.2.1.04.0803), sklopljenih s Ministarstvom graditeljstva i prostornoga uređenja i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Vrijednost projekta je 8.738.984,38 kn, za koji su dodijeljena bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od 4.401.287,35 kn. Vrijeme trajanja projekta je  od travnja 2019. do listopada 2020.

Zgrada Poštanske i telekomunikacijske škole izgrađena je 1960., dok je 1998. nadograđen 2. kat te izvedeno blago skošeno krovište s pokrovom od salonita. Zgrada ima energetski certifikat E, a školska dvorana certifikat D. Grijane površine zgrade škole i dvorane je 2.879,64 m2 te je potreba za primarnom energijom od 1.036.480,32 kWh/a godišnje. Energetskom obnovom planirano je postići energetski razred A za zgradu škole, odnosno energetski razred B za zgradu dvorane. Primjenom mjera energetske učinkovitosti smanjila bi se energetska potrošnja za 948.247,63 kWh/a godišnje (91,49 %), kao i smanjenja emisija CO2 za 184,73 t/godišnje (91,53 %).

Bolja energetska učinkovitost planira se postići toplinskom izolacijom zidova mineralnom vunom debljine 18 cm sa završnim slojem od silikatne žbuke, kao i toplinskom izolacijom ravnih neprohodnih krovova postavom toplinske izolacije od mineralne vune debljine 20 cm, sa završnim hidroizolacijskim slojem i slojem šljunka. U planu su i toplinske izolacije kosih krovova, postavom toplinske izolacije od mineralne vune debljine 20 cm, uz zamjenu dijelova drvene krovne konstrukcije i završnog sloja-pokrova od bojanog pocinčanog lima. Postojeća bravarija zamijenit će se ugradnjom nove aluminijske bravarije ili PVC stolarije ostakljene s trostrukim IZO staklom L+16Ar+4+16Ar+6L.

Strojarski radovi u uključivat će uvođenje priključka plina te razvod mjerenog i nemjerenog dijela plinske instalacije. Sustav grijanja obnovit će se izvedbom plinskog kotla i prateće opreme u kućištu za vanjsku ugradnju, kao i cjevovod za centralno grijanje te ugradnju novih pločastih radijatora. Osim toga, ugraditi će se ventilacija s rekuperacijom.

Elektrotehnički radovi uključivat će zamjenu neučinkovitih rasvjetnih tijela s energetski učinkovitijom LED rasvjetom. Instalirat će se sustav daljinskog očitanja potrošnje električne energije, plina i vode. Nadalje, koristit će se obnovljivi izvori energije ugradnjom fotonaponske elektrane koja će proizvoditi 28.000 kWh godišnje.

S obzirom na stanje zgrade, što je vidljivo iz postojećeg energetskog pregleda i energetskog certifikata razreda „E“, posebno treba istaknuti da su sredstva potrebna za investicijsko održavanje zgrade preusmjerena na dodatnu vrijednost kao što je energetska obnova kojom se omogućuje radno okruženje kakvo je neophodno za kvalitetan rad s učenicima škole.


Aktualnosti