clanak False

Izrada Nacrta prijedloga mjera za smanjivanje razina prizemnog ozona na području Grada Zagreba za razdoblje od 2023. do 2028.

03.02.2023.
Grad Zagreb, Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje na temelju odredbi članka 165. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 14. stavka 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine 64/08) daje
 
I N F O R M A C I J U
o izradi Mjera za smanjivanje razina prizemnog ozona na području Grada Zagreba za razdoblje od 2023. do 2028. godine


 

Aktualnosti