clanak False

Povremena povećanja koncentracije lebdećih čestica u zraku

18.10.2022.
Zajedno s dolaskom hladnih dana i nepovoljnih meteoroloških prilika (dugotrajna magla, odsustvo vjetra i padalina, temperaturna inverzija i drugo), zbog potrebe za grijanjem i korištenjem malih kućnih ložišta, osobito onih na drva, nastupilo je razdoblje u kojem, kao i prethodnih godina, povremeno može doći do povišenih koncentracija čestica PM2,5 u zraku i prekoračenja njihove propisane godišnje ciljne vrijednosti (CV) od 25 µg/m3 odnosno do povišenih koncentracija čestica PM10 i prekoračenja njihove propisane dnevne granične vrijednosti (GV) od 50 µg/m3.

Informacije o trenutnom stanje kvalitete zraka dostupne su na portalu Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj. Podaci o izmjerenim (satnim) koncentracijama onečišćujućih tvari u zraku koji pristižu u realnom vremenu prikazuju se europskim indeksom kvalitete zraka Air Quality Index (AQI) u sklopu kojeg pojedina boja (tirkizna, zelena, žuta, crvena, tamno crvena, ljubičasta) prikazuje kratkoročno stanje kvalitete zraka s obzirom na trenutno izmjerene koncentracije pojedine onečišćujuće tvari.
Zelene nijanse indeksa ukazuju na dobro i prihvatljivo stanje, žuta nijansa na umjereno, dok crvena nijansa na loše stanje kvalitete zraka čija se izračunata razina indeksa za čestice PM2,5 kreće od 25-50, dok za čestice PM10 od 50-100 µg/m3.
S obzirom na to da se u skladu s Zakonom o zaštiti zraka (NN 127/19 i 57/22) ocjena (kategorizacija) kvalitete zraka provodi na godišnjoj razini, treba istaknuti da je pogrešno uspoređivati trenutno izmjerene satne vrijednosti indeksa (AQI) s propisanim GV i CV vrijednostima, koje se odnose na godišnje razdoblje praćenja i na dugoročnu izloženost zbog čega se jedine koriste za ocjenu kvalitete zraka prema Zakonu i pripadajućim mu propisima.

Koncentracije onečišćujućih tvari u zraku variraju tijekom dana, tjedna i godine ovisno o vremenskim uvjetima i ljudskim aktivnostima, stoga povremene (kratkoročne) visoke satne vrijednosti indeksa (AQI) ne bi, u pravilu, trebale biti zabrinjavajuće za opću populaciju.
 
Međutim, u cilju prevencije, upućuju se građani, posebice osjetljive skupine stanovništva kao što su djeca, trudnice, osobe starije životne dobi, bolesne osobe i drugi, da se u slučaju pojave visokih koncentracija čestica PM2,5 i PM10 u zraku  pridržavaju zdravstvenih preporuka dostupnih na portalu Kvaliteta zraka u RH pod Više o EU indeksu kvalitete zraka, osobito preporuka nadležnih tijela za zaštitu zdravlja i javno zdravstvo koja na temelju podataka o kvaliteti zraka osiguravaju odgovarajuće informacije vezane za učinke na zdravlje ljudi sukladno posebnom propisu.
 
Preporuke Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Dr. A. Štampar i Instituta za medicinu rada i medicinsko istraživanje (IMI) dostupne su na njihovim mrežnim stranicama: - Trenutno onečišćenje zraka lebdećim česticama ne predstavlja veću ugrozu za ljudski život i OBJAVA INSTITUTA VEZANO UZ POVIŠENE KONCENTRACIJE LEBDEĆIH ČESTICA U ZAGREBU.
 
Provedbom preventivnih mjera i preporuka u svrhu sprečavanja akutnih i dugoročnih negativnih utjecaja umanjene kvalitete zraka na zdravlje populacije, dodatno se smanjuje rizik i doprinosi zaštiti zdravlja ljudi.
 
Opširnije o ovoj temi možete pročitati na stranicama Grada pod Savjeti za građane.

Aktualnosti