clanak False

UPRAVLJANJE PROJEKTOM SANACIJE ARKADA I CRKVE KRISTA KRALJA NA GROBLJU MIROGOJ

17.01.2023.
Dana 17.1.2023. u EOJN objavljen je postupak jednostavne nabave - POSTUPCI OBNOVE za predmet nabave:
UPRAVLJANJE PROJEKTOM SANACIJE ARKADA I CRKVE KRISTA KRALJA NA GROBLJU MIROGOJ
https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7132228

Javna nabava - postupci obnove