clanak False

UPRAVLJANJE PROJEKTOM NAD RADOVIMA CJELOVITE OBNOVE OŠTEĆENJA NASTALIH U POTRESU NA OBJEKTU GIMNAZIJE TITUŠA BREZOVAČKOG, II. FAZA

22.07.2022.
22.07.2022. u EOJN objavljen je postupak Jednostavne nabave - postupci obnove: 

Upravljanje projektom nad radovima cjelovite obnove oštećenja nastalih u potresu na objektu Gimnazije Tituša Brezovačkog, II. faza


https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6521959

Javna nabava - postupci obnove