clanak False

SANACIJA OŠTEĆENJA UZROKOVANIH POTRESOM NA SPECIJALNOJ BOLNICI ZA PLUĆNE BOLESTI, ROCKFELLEROVA 3

23.08.2022.
Dana 23.08.2022. u EOJN RH objavljen je postupak Jednostavne nabave - postupci obnove:
SANACIJA OŠTEĆENJA UZROKOVANIH POTRESOM NA SPECIJALNOJ BOLNICI ZA PLUĆNE BOLESTI, ROCKFELLEROVA 3
https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6623142

Javna nabava - postupci obnove