clanak False

STRUČNI NADZOR I KOORDINATOR ZAŠTITE NA RADU

30.10.2023.
Dana 30.10.2023. u EOJN objavljen je postupak jednostavne nabave obnove za predmet: STRUČNI NADZOR I KOORDINATOR ZAŠTITE NA RADU; 
https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=8211303
 

Javna nabava - postupci obnove