clanak False

UPRAVLJANJE PROJEKTOM NAD RADOVIMA CJELOVITE OBNOVE OŠTEĆENJA NASTALIH U POTRESU NA OBJEKTU PRVE EKONOMSKE ŠKOLE, II. FAZA

18.01.2023.
Dana 18.01.2023. u EOJN objavljen je postupak jednostavne nabave obnove za predmet: UPRAVLJANJE PROJEKTOM NAD RADOVIMA CJELOVITE OBNOVE OŠTEĆENJA NASTALIH U POTRESU NA OBJEKTU PRVE EKONOMSKE ŠKOLE, II. FAZA
https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7139088
 

Javna nabava - postupci obnove