clanak False

IZRADA PROJEKTNO TROŠKOVNIČKE DOKUMENTACIJE ZA CJELOVITU OBNOVU POTRESOM OŠTEĆENOG OBJEKTA NA LOKACIJI ULICA GRADA VUKOVARA 56-60Nova kategorija

03.10.2022.
Dana 03.10.2022. u EOJN objavljen je postupak jednostavne nabave obnove za predmet:
IZRADA PROJEKTNO TROŠKOVNIČKE DOKUMENTACIJE ZA CJELOVITU OBNOVU POTRESOM OŠTEĆENOG OBJEKTA NA LOKACIJI ULICA GRADA VUKOVARA 56-60

https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6756989

Javna nabava - postupci obnove