clanak False

Sektor za populacijsku politiku

10.04.2018.
SEKTOR ZA POPULACIJSKU POLITIKU

Pomoćnica pročelnika za populacijsku politiku- Đurđica Svaton
Tel: 610-0315, faks: 610-0398
E-mail: durdica.svaton@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi praćenja, proučavanja i analiziranja stanja demografskog razvoja Grada Zagreba, provedbe mjera i aktivnosti utvrđenih Programom poticajnih mjera populacijske politike Grada Zagreba, rješavanje i ostvarivanje prava na novčanu pomoć, podršku učenicima, studentima i mladim znanstvenicima, mladima i djeci i vođenje propisanih evidencija i dokumentacije.

ODJEL ZA PRONATALITETNE MJERE
Voditeljica odjela za pronatalitetne mjere - Ljiljana Petrović
Tel: 610-0390, 610-0397, faks: 610-0374
E-mail: ljiljana.petrovic@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi provedbe mjera i aktivnosti utvrđenih Programom poticajnih mjera populacijske politike Grada Zagreba, rješavanje i ostvarivanje prava na novčanu pomoć sukladno Odluci o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta, rješavanje i ostvarivanje prava na pomoć za roditelja odgojitelja prema Odluci o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja, vođenje propisanih evidencija i dokumentacija i kontrola svih korisnika iz nadležnosti Odjela.

ODSJEK ZA PROVEDBU PRONATALITETNIH MJERA
Voditeljica odsjeka za provedbu pronatalitetnih mjera - Irena Zagorec- Rakarić
Tel: 610-0395, faks: 610-0374
E-mail: irena.zagorec-rakaric@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi rješavanja  neupravnih zahtjeva vezanih uz ostvarivanje prava na novčanu pomoć za roditelja odgojitelja i ostvarivanja prava na novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta, poslovi unosa podataka u sustav automatske obrade podataka te poslovi kontrole osobnih podataka roditelja i djece i drugih činjenica od utjecaja na korištenje prava na novčanu pomoć za roditelja odgojitelja i novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta.

ODSJEK ZA EKONOMSKO-ANALITIČKE I PLANSKE POSLOVE
Voditelj odsjeka za ekonomsko-analitičke i planske poslove: kontakt osoba:
Tel: 610-0391, 610-0392, faks: 610-0363

- obavljaju se poslovi raspolaganja sredstvima koja se u proračunu Grada Zagreba osiguravaju za financiranje mjera populacijske politike, izradu analiza i izvješća, odobravanja isplata i kontrola namjenskog korištenja sredstava u skladu s financijskim planom, poslovi pripreme isplata za novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta i novčanu pomoć za roditelja odgojitelja.

ODJEL ZA PROVEDBU MJERA PODRŠKE UČENICIMA, STUDENTIMA I MLADIM ZNANSTVENICIMA
Voditeljica odjela za provedbu mjera podrške učenicima, studentima i mladim znanstvenicima - Vesna Mandić
Tel: 616-6342, faks: 610-0398
E-mail: vesna.mandic@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi provedbe gradskih odluka o stipendijama za učenike srednjih škola, studente sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih i integriranih studija te studente doktorskih studija, stipendije za nagrađene učenike srednjih škola na međunarodnim natjecanjima, stipendije za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva, stipendije za učenike i studente romske nacionalne manjine,stipendije za učenike koji se obrazuju za medicinske sestre/ tehničare opće njege, utvrđivanje  prava na besplatnu godišnju ili mjesečnu pokaznu kartu ZET-a, prava na subvenciju kamata za kupnju stanova u naselju Podbrežje u svrhu stambenog zbrinjavanja znanstvenika sa Sveučilišta u Zagrebu, vođenje propisanih evidencija te drugi poslovi iz djelokruga Odjela.