clanak False

Sektor za demografski razvoj

13.01.2021.

IZVAN SJEDIŠTA UREDA obavljaju se poslovi:


SEKTORA ZA DEMOGRAFSKI RAZVOJ, na lokaciji: Zagreb, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5
Pomoćnica pročelnika za demografski razvoj: mr.sc. Anica Drmić Kunić
Tel: 610-1877, faks: 610-0096
E-mail: anica.drmic-kunic@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi što se odnose na izradu demografskih analiza, studija i izvješća i s time vezanih društvenih kretanja, analizu promjena dobnih, obrazovnih, ekonomskih, socijalnih, narodnosnih, vjerskih i drugih struktura stanovništva, terenska i druga istraživanja pojedinih ciljanih populacijskih skupina, dugoročne, srednjoročne i kratkoročne projekcije razvoja stanovništva na području Grada Zagreba, praćenje provedbe pronatalitetne, obiteljske i ukupne populacijske politike na razini Grada kroz izradu redovitih izvješća o njihovoj provedbi, prikupljanje, praćenje, usklađivanje, obrada i stavljanje na javni uvid podataka i pokazatelja o obuhvatu korisnika, financijskim izdvajanjima i ukupnoj provedbi gradskih populacijskih mjera, sudjelovanje u pripremi prijedloga novih mjera populacijske politike ili cjelovitog strateškog Programa mjera populacijske politike na razini Grada čiji su nositelji različita gradska upravna tijela i drugi dionici razvoja, vođenje baze podataka o stanovništvu, uključujući vođenje registra stalnog i ukupno prisutnog stanovništva u Gradu Zagrebu (ažurna baza prebivališta, boravišta, migracija i sl.), poslovi suradnje s drugim gradskim upravnim tijelima, znanstvenim i stručnim ustanovama i institucijama te poslovi suradnje i usklađivanja iz područja interesa s drugim sudionicima demografskih i društveno-ekonomskih istraživanja, pružanje podataka i informacija i drugih stručnih podloga.


ODJEL ZA PRAĆENJE, ISTRAŽIVANJE I ANALIZU DEMOGRAFSKIH KRETANJA
Voditelj odjela za praćenje, istraživanje i analizu demografskih kretanja - dr.sc. Tomislav Pejaković
Tel: 610-1988, faks: 610-0096
E-mail: tomislav.pejakovic@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi što se odnose na izradu demografskih studija i analiza, izvješća o terenskim i drugim istraživanjima, projekcije razvoja stanovništva na području Grada Zagreba, praćenje promjena tekućih demografskih, dobnih, obrazovnih, ekonomskih, socijalnih, narodnosnih, vjerskih i drugih struktura stanovništva i s tim vezanih drugih društvenih kretanja, suradnju s drugim gradskim upravnim tijelima, znanstvenim i stručnim ustanovama i institucijama, drugim sudionicima demografskih i društveno-ekonomskih istraživanja, pružanje podataka i informacija i drugih stručnih podloga korisnicima.

ODJEL ZA PLANIRANJE I PRAĆENJE PROVEDBE MJERA POPULACIJSKE POLITIKE
Voditelj odjela za planiranje i praćenje provedbe mjera populacijske politike: kontakt osoba:
Tel: 610-1877, faks: 610-0096

- obavljaju se poslovi praćenja provedbe pronatalitetne, obiteljske i ukupne populacijske politike na razini Grada kroz izradu redovitih izvješća o njihovoj provedbi, prikupljanje, praćenje, usklađivanje, obrada i stavljanje na javni uvid podataka i pokazatelja o obuhvatu korisnika, financijskim izdvajanjima i ukupnoj provedbi gradskih populacijskih mjera, sudjelovanje u pripremi prijedloga novih mjera populacijske politike ili cjelovitog strateškog Programa mjera populacijske politike čiji su nositelji različiti gradski uredi i drugi dionici razvoja, izrade i vođenja registra stalnog i ukupno prisutnog stanovništva u Gradu Zagrebu (ažurna baza prebivališta, boravišta, migracija i sl.), suradnje s drugim gradskim upravnim tijelima, znanstvenim i stručnim ustanovama i institucijama, drugim sudionicima demografskih i društveno-ekonomskih istraživanja, pružanje podataka i informacija i drugih stručnih podloga korisnicima iz djelokruga Odjela.