clanak False

SANACIJA OŠTEĆENJA NASTALIH NA DOMOVIMA I STAMBENIM ZGRADAMA NAKON POTRESA

06.04.2020.
Molimo građane da se nakon preliminarne procjene oštećenja građevina za sva dodatna pitanja obrate Sektoru za građenje i sanaciju oštećenih objekata društvenih djelatnosti i stambenih objekata,
Ulica grada Vukovara 58b, I.kat, soba 106 ,TEL: 01/6100-921;   01/ 6100-709 , e-mail: obnovazgrada@zagreb.hr 

Svi oštećenici, fizičke i pravne osobe na čijoj je imovini utvrđena šteta mogu prijaviti štetu na imovinu.
Obrazac PN se može preuzeti na www.zagreb.hr ili u pisarnicama Gradske uprave. Prijava štete na imovini se obavlja radi upisa u registar šteta kako bi se nakon prijave štete moglo pristupiti procjeni temeljem koje bi se realno procijenila vrijednost imovine na kojoj je nastala šteta i procijenila  štete koja se dogodila toj imovini, a temeljem čega bi se utvrdio iznos pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda sukladno Zakonu  o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda.
Sve potrebne informacije oko popunjavanja obrazaca mogu se dobiti na besplatni broj telefona 0800 88 03 i na email: prijavastetepotres@zagreb.hR

 

Aktualnosti