clanak False

Radna skupina za digitalizaciju

01.09.2021.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Radna skupina za
digitalizaciju

 
(1.9.2021.)
(izmjena 3.2.2022., 21.2.2022.)
 
- za predsjednika:
Nikola Plejić,
 
- za zamjenika predsjednika:
Dražen Lučanin,
 
- za članove:
Igor Plavčić,
Damir Trbušić,
Filip Jurišić,
Miroslav Schlossberg,
Boris Sesar.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba