clanak False

Projektni tim za provedbu projekta Mreža gradova za zajedničko stanovanje - NETCO

26.10.2022.
Projektni tim za provedbu projekta Mreža gradova za zajedničko stanovanje - NETCO
(26. 10. 2022.)
 
- Andrija Petrović, GU za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo,
- Lana Lisec, GU za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo,
- Adrian Majher, GU za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba