clanak False

Projektni tim za pripremu i provedbu Projekta „Rekonstrukcija objekta Doma sportova - zelena tranzicija infrastrukture aktivnog turizma“

14.12.2022.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Projektni tim za pripremu i provedbu Projekta „Rekonstrukcija objekta Doma sportova - zelena tranzicija infrastrukture aktivnog turizma“
 
(14.12.2022.)
Projektni tim čine koordinator projekta, voditelj projekta, zamjenica voditelja projekta, administratorica projekta i dva podtima: Tim za upravljanje EU projektom i Tim za operativne poslove izgradnje, te se u projektni tim imenuju:
- dr.sc. Luka Korlaet, zamjenik gradonačelnika Grada Zagreba, koordinator projekta,
- Dražen Šoštarić, Ustanova Upravljanje sportskim objektima, voditelj projekta,
- Ines Franov Beoković, Stručna služba Gradske uprave, zamjenica voditelja projekta,
- Mirna Ćosić Asan, Stručna služba Gradske uprave, administratorica projekta.
 
U Tim za upravljanje EU projektom imenuju se:
- Matea Brajko, Stručna služba Gradske uprave, voditeljica tima za upravljanje EU projektom,
- Igor Delak, Stručna služba Gradske uprave, član projektnog tima za pravne poslove,
- Igor Kozina, Gradski ured za financije i javnu nabavu, član projektnog tima za nabavu,
- Mara Pereković, Ustanova Upravljanje sportskim objektima, članica projektnog tima za revizijski trag.
 
U Tim za operativne poslove izgradnje imenuju se:
- Marko Antolić, Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, voditelj tima za operativne poslove izgradnje,
- Ivana Miliša Klarić, Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, članica projektnog tima za građevinske radove,
- Štefica Mihalic, Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade, članica projektnog tima za radove,
- Tomislav Pavičić, Ustanova Upravljanje sportskim objektima, član projektnog tima.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba