clanak False

Pregovarački odbor Grada Zagreba za sklapanje Kolektivnog ugovora za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba

01.09.2022.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Pregovarački odbor
Grada Zagreba
za sklapanje Kolektivnog
ugovora

za zaposlene u
predškolskim
ustanovama
Grada Zagreba

 
(24.5.2022.)
(izmjena 1.9.2022.)

 
 
- predsjednica:
Danijela Dolenec– zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba

- članovi:
Martina Jurišić, pročelnica Ureda gradonačelnika;
Dianora Kobia Lulić, pročelnica Stručne službe Gradske uprave;
Daniela Juroš Pečnik, pročelnica Gradskog ureda za financije i javnu nabavu;
Iva Milardović Štimac, pomoćnica pročelnika za odgoj i obrazovanje u Gradskom uredu za obrazovanje, sport i mlade;
Ivana Cvetek, pomoćnica pročelnika za pravne i financijske poslove u Gradskom uredu za obrazovanje, sport i mlade;
Martina Glasnović, voditeljica Odjela za predškolski odgoj i obrazovanje u Gradskom uredu za
obrazovanje, sport i mlade;
Mihaela Adamović, voditeljica Odjela za upravno-pravne poslove u Gradskom uredu za obrazovanje, sport i mlade;
Darinka Lakuš, upravna savjetnica za predškolski odgoj i obrazovanje u Gradskom uredu za obrazovanje, sport i mlade;
Vesna Marić, ravnateljica Dječjeg vrtića „Radost“,
Luka Juroš, pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba