clanak False

Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata na javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja promocije inovatorstva na hrvatskom i međunarodnom tržištu iz proračuna Grada Zagreba

29.03.2023.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
 
Povjerenstvo
za ocjenjivanje
prijavljenih programa
i projekata na
javni natječaj za
financiranje
programa i projekata
udruga iz područja
promocije inovatorstva
na hrvatskom i
međunarodnom
tržištu iz proračuna
Grada Zagreba

(29. 3. 2023.)
 
za predsjednicu:
Svjetlana Maleković,
 
- za članove:
Kristina Rudelj,
Mislav Ante Omazić,
Maša Orlović,
Vjekoslava Hruška Legac,
Frane Šesnić,
Aleksandar Grozdanić.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba