clanak False

Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata na javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata iz proračuna Grada Zagreba

13.08.2021.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Povjerenstvo za
ocjenjivanje prijavljenih
programa i projekata
na javni natječaj za
financiranje programa i
projekata udruga iz
područja branitelja iz
Domovinskog rata i
njihovih obitelji,
boraca II. svjetskog rata
i civilnih invalida rata
iz proračuna
Grada Zagreba

 
(13.8.2021.)
(izmjena 16.9.2021.)

 
- za predsjednicu:
Daniela Širinić;
 
- za članove:
Zoran Komar,
Josipa Maras Kraljević,
Suzana Havelka Noršić,
Đurđica Svaton,
Snježana Puškadija
Tihomir Milovac.

 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba