clanak False

Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata na javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja za unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom

13.08.2021.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Povjerenstvo za
ocjenjivanje prijavljenih
programa i projekata
na javni natječaj za
financiranje programa
i projekata udruga iz
područja socijalnog i
humanitarnog značenja

za unapređenje
kvalitete života osoba
s invaliditetom

 
(13.8.2021.)

(izmjena 30.8.2021.)

 
- za predsjednicu:
Ena Jurić;
 
- za članove:
Helena Majerić,
Barbara Lovrić,
Petar Jandrić,
Tihomir Žiljak,
Tatjana Tihomirović,
Marija Brajdić Vuković.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba