clanak False

Povjerenstvo za izradu izmjene/dopune Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Zagreba

14.04.2022.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Povjerenstvo
za izradu
izmjene/
dopune
Procjene rizika
od velikih nesreća
za područje
Grada Zagreba
 
(14.4.2022.)
 
- za koordinatora:
Ivana Krišto - Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost;
 
- za izvršitelje:
Ozren Ilijaš - Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost;
Marko Cerjan - Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost;
Vedran Šušković - Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost;
 
- za nositelje osiguravanja statističkih podataka potrebnih za izradu Procjene, verifikacije statističkih izračuna i verifikacije scenarija „Industrijske nesreće“ i „Nesreće na odlagalištima otpada“:
Sandra Tucak Zorić - Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje;
Filip Ćurko - Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje;
 
- za nositelje osiguravanja statističkih podataka o štetama nastalim uslijed potresa i verifikacije scenarija „Potres“, „Poplava“ i „Klizišta“:
Filip Mrakušić - Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet;
Tomislav Žderić - Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet;
 
- za nositeljicu verifikacije scenarija "Ekstremne temperature" i "Epidemije i pandemije":
Matijana Jergović - Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar";
 
- za nositeljicu verifikacije scenarija „Industrijske nesreće“ i „Nesreće na odlagalištima otpada“:
Marijana Sironić - Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode;
 
- za nositeljicu verifikacije scenarija „Nuklearne nesreće“:
Zdravka Tečić - Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Sektor za radiološku i nuklearnu sigurnost
 
- za nositelja verifikacije scenarija „Potres“:
Josip Atalić - Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba