clanak False

Povjerenstvo za izradu i praćenje provedbe Akcijskog plana Grada Zagreba za integraciju tražitelja međunarodne zaštite i osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita za 2022. godinu

04.11.2021.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
Povjerenstvo za
izradu i praćenje
provedbe Akcijskog plana
Grada Zagreba za
integraciju tražitelja

međunarodne zaštite i
osoba kojima je
odobrena
međunarodna
zaštita
za 2022. godinu

 
(4.11.2021.)
 
 
- za predsjednicu:
Jana Radić
 
- za članove/ice:
Vesna Šimić
Andrija Petrović
Jelena Svilar
Kristina Ivanović
Iva Prpić
Mirela Šentija Knežević
Nataša Ritan
Janko Gredelj.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba