clanak False

Lipanj 2002.

19.04.2017.
 14. lipnja
Nova sportska dvorana u Gornjem Vrapču
Uz prigodnu svečanost i u nazočnosti zamjenika gradonačelnice Milana Bandića, članova Poglavarstva i mjesne samouprave, 14. lipnja, gradonačelnica Vlasta Pavić otvorila je novouređenu športsku dvoranu osnovne škole Gornje Vrapče.
Istakavši zadovoljstvo što će slijedeće školske godine učenike dočekati nova dvorana značajna i za cijelo gradsko podučje, gradonačelnica je napomenula kako sada slijedi kvalitetno osmišljavanje sadržaja.
U sklopu radova koji su se od kraja 1999. godine odvijali u etapama, izgrađen je športski teren, te uređen okoliš.
Dvorana dimenzija 32,40 x 23,00 metara obuhaća četiri svlačionice s pripadajućim sanitarnim grupama, kabinet za nastavnika, ostave za sportske rekvizite, kotlovnice, priključni atrij i galerije za promatranje sportskih natjecanja.
Ukupnu investiciju od 10 milijuna kuna pokrio je Gradski ured za izgradnju grada, radove je izvela tvrtka «Cigla» d.o.o., projekt potpisuje «Sporting» d.o.o., nadzor «Biam» d.o.o., a opremu «Ugo oprema» d.o.o. Zagreb.


13. lipnja
Ključevi stana za obitelj Oblak
- Ovo je bila jedna od najlakših odluka za moga mandata – rekla je gradonačelnica Vlasta Pavić 13. lipnja, uručivši ključeve četverosobnog stana u Brazilskoj ulici Spomenki Oblak, koja sa svojim suprugom Brankom udomljuje dvije djevojčice zaražene virusom HIV-a. U stan površine 87,96 četvornih metara uskoro bi se, naglašeno je, moglo useliti još malih bolesnika o kojima će nesebično skrbiti plemenita obitelj.


13. lipnja, 10. sjednica Gradskog poglavarstva
Gradska trgovačka društva ostvarila 124,97 milijuna kuna dobiti
Prijedlog odluke o odvodnji otpadnih voda, Zaključak o podizanju spomenika hrvatskim braniteljima u Hrvatskom Leskovcu, Izvješće o poduzetim radnjama na realizaciji projekta “Spalionica komunalnog otpada” i prijedlog po kojem bi, ako se slože i gradski zastupnici, prestali važiti dosadašnji kriteriji i mjerila za kupnju stanova iz Programa socijalno poticane stanogradnje, tek su neke od točaka dnevnog reda koji su 13. lipnja apsolvirali članovi Gradskog poglavarstva.
Već uobičajeno, sjednica je otpočela izvještajem o realizaciji poduzetničkih kredita, da bi se nastavila davanjem prethodnog mišljenja o uporabi ostvarene dobiti i pokrivanju prošlogodišnjih gubitaka gradskih trgovačkih društava.
Kako je izvijestio Ladislav Prežigalo, pročelnik za gospodarstvo, trgovačka društva u vlasništvu Grada Zagreba, u 2001. su ostvarila dobit u iznosu od 124.973.432,00 kuna. Istodobno, zabilježeni su gubitci od 24.338.861,00 kuna. Od ukupne dobiti, dobije li prijedlog skupštinsku većinu, 33,9 milijuna kuna slilo bi se u Proračun, dok bi preostala sredstva trgovačka društva raspodijelila u zadržanu dobit.
Tako bi, primjerice, Čistoća, 5,1 milijuna kuna usmjerila u podmirivanje preostalih obveza pripojenog društva ZGO d.o.o.; Jarun bi 252.732 kune upotrijebio za pokriće gubitaka iz prethodnih godina, dok bi Vladimir Nazor s 2,5 milijuna kuna obnovio dotrajale objekte.
Dobit bi zadržalo i društvo Zagrebparking d.o.o, koju bi upotrijebio za izgradnju podzemne garaže na Langovu trgu, a svojih 58,4 milijuna kuna, ZGOS bi uložio u daljnju sanaciju smetlišta Jakuševec.
Iz raspoloživih sredstava rezerve i zadržane dobiti, gubitke bi pokrila slijedeća trgovačka društva: AGM, Zagreb film, Zagrebački velesajam i Zrinjevac. Gubici pak, društava Sljeme Medvednica i Zoološki vrt, neće biti pokriveni obzirom da nemaju zadržane dobiti niti rezerve.
Usklađivanje kriterija za kupnju stana iz programa POS-a
Ako prijedlog odluke kojom bi prestala važiti dosadašnja Odluka o kriterijima i mjerilima za kupnju stanova iz programa POS-a dobije zeleno svjetlo i na sjednici Gradske skupštine, sukladno nedavno donesenom Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji, Poglavarstvo bi, kao meritorna instanca, donijelo novi pravilnik.
To se – naglasio je nešto kasnije na press konferenciji Željko Uhlir, pročelnik u Uredu za upravljanje gradskom imovinom – ne bi odrazilo na rezultate provedenog natječaja, nego samo na pitanja obrade podataka.
Inače, kako je pojasnio, osnovni razlog izmjena, svodi se na usklađenje sa Zakonom, ali i na činjenicu da je prethodnu odluku donijela Skupština grada Zagreba, koja je danas, nakon donošenja Zakona – nenadležna u tim pitanjima.
Odlukom o odvodnji voda do zaštite podzemnih i površinskih voda
Na gradskim je zastupncima odluka o odvodnji otpadnih voda temeljena na novom Zakonu o otpadnim vodama koji mijenja ovlasti jedinica lokalnih samouprava u pogledu uređivanja odnosa u toj domeni. Prijedlog Poglavarstva definira način odvodnje otpadnih voda, obvezu priključivanja na sustav javne odvodnje, uvjete i način ispuštanja otpadnih voda tamo gdje nije izgrađen sustav, kao i obvezu posebnog odlaganja i odstranjivanja opasnih i drugih tvari. Sve s ciljem da se u što većoj mjeri spriječi onečišćavanje okoliša, podzemnih i površinskih voda.
U nastavku sjednice, među ostalim, odobrene su obročne otplate za podmirenje dospjelih a nepodmirenih dugova prema Gradu, a jednoglasno, odlučeno je i o dobitnicima Plakete Grada Zagreba.
Devet dobitnika Plakete Grada Zagreba
Ovogodišnji laureati su: Zagrebački električni tramvaj, Institut za elektroprivredu i energetiku, časopis Kemija u industriji, Institu za fiziku, Zagrebački atletski savez, Knjižnice Grada Zagreba, Muzička akademija u Zagrebu i Hrvatsko – mađarsko društvo “Ady Endre”.

11. lipnja u Tribini grada Zagreba predstavljena
«Socijalna slika Grada Zagreba»
Stanje na području zdravstva, socijalne skrbi, gospodarstva i nezaposlenost, bila je tema okruglog stola, što ga je, pod nazivom «Socijalna slika Grada Zagreba», 11. lipnja u Tribini grada, organizirao Gradski ured za zdravstvo, rad i socijalnu skrb.
Kako do svjetlije socijalne budućnosti, pitali su se sudionici skupa, jednoglasni u ocjeni da je nezaposlenost osnovni uzrok pada standarda življenja. Jedno od rješenja koje bi moglo rezultirati smanjenjem nezaposlenosti, a onda i boljim životom Zagrepčana, svakako su kapitalni gradski projekti koji bi se realizirali slijedećih godina.
Zasad, međutim, glavni grad kontinuirano bilježi prirodnu depopulaciju, ima višeod 202 tisuće umirovljenika, bori se s raznim vidovima ovisnosti, a socijalna skrb ima sve više korisnika. Uočen je trend rasta prehrane u pučkim kuhinjama, veća potreba za pomoći u naravi obiteljima s troje i više djece, te povećani broj korisnika besplatnih mjesečnih karata. A "životna košarica" sve je skuplja.
Zagreb je organizirao široku lepezu pomoći, kao što je briga o stambenom zbrinjavanju socijalno najugroženijih sugrađana, ili uključivanje u Program društveno poticane stanogradnje, u sklopu koje je zaprimljeno više od 18 tisuća zahtjeva.
Svoj doprinos u raspravi dali su predstavnici gradskih ureda, trgovačkih drutštava u vlasništvu Grada, predstavnici mjerodavnih ministarstava, svih skupštinskih i saborskog Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku, te predstavnici državnih zavoda, zravstvenih ustanova i socijalne skrbi, policije i državnog odvjetništva.11. lipnja
Gradonačelnica otvorila obnovljenu Ulicu Opatovina
U nazočnosti oba zamjenika, najbližih suradnika, predstavnika gradske četvrti Gonji grad – Medveščak i drugih uzvanika, gradonačelnica Vlasta Pavić otvorila je, 11. lipnja, obnovljenu Ulicu Opatovina, koja je, nakon tromjesečnih radova ponovo puštena u promet:
- Radovi na ovoj zagrebačkoj srednjovjekovnoj ulici, zasnovanoj u 14. stoljeću obavljali su se s pažnjom i pod nadzorom Gradskog zavoda za zaštitu spomenika, podsjeća gradonačelnica, spominjući najnovije otkriće arheologa:
- Otkriveno je groblje iz 13. stoljeća, starije i od Franjevačke crkve, o postojanju kojeg dosad nismo znali.
Kako se moglo čuti, zbog obima i specifičnosti posla, podij ispred Crkve, uredit će se naknadno.
Tako je prošlost sačuvana, a za sadašnjost i budućnost rekonstruirana je i dijelom sagrađena nova ulična kanalizacija s kućnim priključcima i odvodnjom krovnih voda. Rekonstruirana je i vodoopskrbna mreža s priključcima, kao i dio plinske, elektroenergetske, te distributivne telefonske kanalizacije.
Sama ulica Opatovina, uređena je i rekonstruirana u dužini od 277,66 i širini pet do osam metara, a u sklopu radova vrijednih 3,077 milijuna kuna, izgrađena je i dodatna plinska rasvjeta.
Projekt potpisuje «IPZ – niskogradnja», dok su radove, pod nadzorom tvrtke «Geoexpert – projekt» izveli: «Vodoopskrba i odvodnja», «Gradska plinara», «Zagrebačke ceste», «HEP» i «HT».


6. lipnja, 9. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Zagreba
Prihvaćen prijedlog rebalansa Proračuna
Kao prijedlog za Gradsku skupštinu, Poglavarstvo je prihvatilo rebalans Proračuna za 2002., kojim se prvotni iznos od 3,950 milijarde kuna povisuje za 145 milijuna kuna, ponajprije zbog usuglašavanja s novim zakonskim propisima i sredstava pristiglih od prodaje dionica.
Planirani prihodi i rashodi izosili bi 4,095 milijarde kuna, a, kako se čulo na sjednici, tijekom godine realno je očekivati još jedan rebalans.
U razloge izmjena i dopuna pročelnik za financije Slavko Kojić ubraja decentralizaciju funkcija obrazovanja, zravstva i socijalne skrbi, te vatrogasnih aktivnosti, ali i realizaciju Zakona o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, na temelju kojega je iz Ministarstva hrvatskih branitelja u Gradski ured za zdravstvo, rad i socijalnu skrb primljen 21 djelatnik.
80 milijuna kuna za gradnju prometnica, drugu kapitalnu gradnju i kupnju nekretnina
Prema prijedlogu, prihodi od prodaje dionica, planirani u iznosu od 80 milijuna kuna usmjerili bi se u gradnju prometnica i drugu kapitalnu gradnju, te za kupnju nekretnina.
Uz zamjerke na visoke troškove sa stavke slivne naknade, prihvaćeno je Izvješće o izvršenju prošlogodišnjeg Plana upravljanja lokalnim vodama za slivno područje Grada Zagreba s planom upravljanja za 2002., a bez glasa protiv, Poglavarstvo je odobrilo sanaciju ravnog krova na zgradi Doma za starije i nemoćne osobe “Sveta Ana”.
Zeleno svjetlo za reorganizaciju domova zdravlja
U nastavku sjednice odobren Elaborat o reorganizaciji domova zdravlja u vlasništvu grada, organiziran na teritorijalnom načelu i približnoj podjeli stanovništva na trećine.
Prema obrazloženju Zvonimira Šostara, pročelnika u Uredu za zdravstvo, rad i socijalnu skrb, organizirat će se tri doma zdravlja: Zagreb Centar, Zagreb Istok i Zagreb Zapad.
- U konačnici, realizirala bi se godišnja ušteda od oko 7,7 milijuna kuna, a sredstva bi se vraćala u primarnu zdravstvenu zaštitu, naglašava Z. Šostar, ističući da se reorganizacija odnosi na uprave, a ne i na sustav primarne zdravstvene zaštite koja bi trebala biti znatno učinkovitija.
Jarun spreman za kupače
A da će Zagrepčani i ove godine vruće ljetne dane provoditi na Jarunu potvrđuje zaključak o ispunjavanju svih uvjeta za kupališnu sezonu: uređene su plaže, obale, kopneni dio, osigurana su posebna mjesta za kupanje djece i neplivča.
Uz Malo i Veliko jezero postavljene su platnene kabine za presvlačenje, dok je na južnoj obali Velikog jezera ograđeno i označeno mjesto za kupanje nudista sa četiri kemijska sanitarna čvora.
Tu su i trim staze, mali golf, stolni tenis, boćalište, igralište za odbojku, nogomet, rukomet, košarku, dječja igrališta i sjenice za odmor s roštiljima.
Postavljen je dovoljan broj posuda za odlaganje otpada, u funkciji je 15 sanitarnih blokova, organizirana je spasilačka služba i stalno dežurstvo liječnika u dvije smjene, a kvalitetu vode kontinuirano će pratiti Gradski ured za zdravstvo, rad i socijalnu skrb.
Zamjenik gradonačelnice Stipe Tojčić, izvijestio je članove Poglavarstva o boravku u Seulu, gdje je Zagreb primljen u svjetsku udrugu gradova “Metropolis”, te darovao gradonačelnici repliku grba Zagreba, original kojega krasi seulski park, baš kao i grbovi drugih članova te renomirane organizacije.

6. lipnja u Gradskom poglavarstvu
Gradonačelnica primila dr. Armina Imhofa
Gradonačelnica Vlasta Pavić primila je 6. lipnja čelnika bolničkog reda švicarskog Malteškog reda, dr. Armina Imhofa.
Primanje je organizirano u znak zahvale dr. Arminu Imhofu na dosadašnjim donacijama Crvenom križu Hrvatske koje premašuju iznos od 500 tisuća eura, a većinom su upućene zagrebačkim zdravstvenim ustanovama: Centru “Stančić”, Bolnici za dišne puteve na Srebrnjaku, Dječjoj bolnici u Klaićevoj ulici, Domu za stare i nemoćne Medeveščak, te Domu za stare i nemoćne u Loboru, Bolnici u Vukovaru i Općoj bolnici u Zaboku.
Kao inicijator donacija, u pratnji dr. Imhofa bio je i g. toni Glovatzky, konzul – gerant u konzulatu RH u Zürichu, a primanju su bili nazočni g. Vladimir Velnić, potpredsjednik Skupštine Grada Zagreba, dr. Zvonimir Šostar, pročelnik u Gradskom uredu za zdravstvo, rad i socijalnu skrb, dr.sc. Jadranko Crnić, predsjednik Hrvatskog Crvenog križa, dr. Nenad Javornik, predstojnik Hrvatskog crvenog križa i g. Ludvig Matić, tajnik Crvenog križa Zagreb.


4. lipnja, press konferencija Stipe Tojčića, zamjenika gradonačelnice
Zagreb punopravni član udruge Metropolis
Na 7. konferenciji svjetske udruge gradova “Metropolis”, što je održana od 27. do 29. svibnja u Seulu, postao punopravnim članom te nevladine organizacije koju čini 78 gradova svijeta.
Time je preuzeo obvezu i odgovornost aktivne suradnje u rješavanju problema življenja u gradovima i gradskim regijama, prvenstveno na područjima urbanističkog razvoja, zaštite okoliša, gospodarstva, prijevoza, infrastrukture i komunikacija.
Objavio je to 4. lipnja, na press - konferenciji, nakon povratka iz Seula, zamjenik gradonačelnice Stipe Tojčić, naglasivši da je riječ o renomiranoj udruzi članovi koje mogu biti glavni gradovi i gradovi s više od milijun stanovnika.
Kako je rečeno, glavna je tema Kongresa bilo upravljanje gradovima u novom mileniju, a, osim Zagreba, novim su članovima postali Atena, Dubai, Calcuta, Marakes, Monterrey i Torino.
Zamjenik gradonačelnice sudjelovao je u radu gospodarskih komisija, što će, kaže, biti dragocjena iskustva u rješavanju zagrebačkih strateških projekata kao što sanacija smetlišta Jakuševec, pročistač otpadnih voda ili informatizacija uprave.
Dogradonačelnik Seula spreman je doći u Zagreb i prezentirati iskustva njegova grada u tim domenama, a, među ostalim, čulo se i to da je ove godine udruga Metropolis, po prvi puta, uspostavila nagradu koju je, s projektom rješenja gradske jezgre, dobio Istambul.
Sljedeći kongres najavljen je za tri godine u Berlinu.