clanak False

Koordinacija za razvoj posjetiteljske infrastrukture Parka prirode Medvednica

27.04.2023.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Koordinacija za razvoj                      
posjetiteljske
infrastrukture

Parka prirode
Medvednica

 
(28.7.2022.)

(izmjena: 8.3.2023.)
(izmjena: 27.4.2023.)

 
 

- voditelj Koordinacijskog tima:
Luka Korlaet, zamjenik gradonačelnika;

 - zamjenica voditelja:
Ana Pavičić-Kaselj, Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje;

 - članovi:
Ana Pandža Kunčević, Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje,
Irena Matković, Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje;
Vlasta Ranogajec, Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje;
Goran Petrović, Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade,
Tanja Ališić, Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade,
Sandra Zorić, Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost,
Krešimir Ljulj, Gradski ured za upravljanje imovinom i stanovanje,
Nataša Prah, Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet,
Alan Maleković, Gradski ured za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo,
Sanja Wolf Kramarić, Javna ustanova Park prirode Medvednica,
Martina Jurjević Varga, Javna ustanova Park prirode Medvednica,
Goran Đulić, Ustanova Upravljanje sportskim objektima,
Dražen Šoštarić, Ustanova Upravljanje sportskim objektima,
Marko Jakopčević, Zagrebački električni tramvaj, d.o.o.
Dalibor Babić, Hrvatske šume,
Matija Subašić Maras, Zagrebački holding d.o.o.
Irena Benko, Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Vladimir Nazor,
Ozren Totić, Turistička zajednica grada Zagreba,
Damir Gobec, Planinarski savez Grada Zagreba.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba