clanak False

Koordinacija za praćenje provedbe Programa energetske obnove, dogradnje i izgradnje zgrada javnog sektora za razdoblje do 2030. godine

17.05.2023.
 
Koordinacija za praćenje provedbe Programa energetske obnove, dogradnje i izgradnje zgrada javnog sektora za razdoblje do 2030. godine
 
(17. 5. 2023.)
 
 
- voditelj Koordinacije:
Luka Korlaet, zamjenik gradonačelnika;
 
- zamjenik voditelja:
Ana Pavičić-Kaselj, Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje,
 
- članovi:
Martina Jurišić, Ured gradonačelnika;
Željko Matijašec, Stručna služba Gradske uprave;
Dražen Lučanin, Služba za informacijski sustav i tehničke poslove;
Luka Juroš, Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade
Emina Višnić, Gradski ured za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo
Lora Vidović, Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom
Stanko Kordić, Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet;
Zorica Zulić, Gradski ured za upravljanje imovinom i stanovanje;
Daniela Juroš Pečnik, Gradski ured za financije i javnu nabavu;
Lana Križaj, Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode;
Julije Domac, Regionalna energetsko-klimatska agencije Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA)
Kornelija Mlinarević, Razvoja agencija Zagreb (RAZA)
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba