clanak False

IZRADA ELABORATA OCJENE POSTOJEĆEG STANJA GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE I IZRADA PROJEKTA OBNOVE KONSTRUKCIJE OBJEKTA GRADSKE UPRAVE NAKON POTRESA ZGRADE STARA GRADSKA VIJEĆNICA ULICA SV. ĆIRILA I METODA 5

09.02.2022.
09.02.2022. u EOJN objavljen je postupak jednostavne nabave - POSTUPCI OBNOVE: IZRADA ELABORATA OCJENE POSTOJEĆEG STANJA GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE I IZRADA PROJEKTA OBNOVE KONSTRUKCIJE OBJEKTA GRADSKE UPRAVE NAKON POTRESA ZGRADE STARA GRADSKA VIJEĆNICA ULICA SV. ĆIRILA I METODA 5

https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5951388