clanak False

Zdravstvena zaštita

01.02.2023.
Članovi obitelji uže i šire obitelji smrtno stradaloga i članovi obitelji uže i šire obitelji nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatski ratni vojni invalidi i hrvatski branitelji iz Domovinskog rata s utvrđenim oštećenjem organizma od najmanje 30% oslobođeni su od sudjelovanja u pokriću dijela troškova zdravstvene zatište iz obveznog zdravstvenog osiguranja.
Iznimno, dijete smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i dijete nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata mogu ostvariti pravo i nakon prestanka korištenja prava na obiteljsku invalidninu/ novčanu naknadu obiteljske invalidnine, uz uvjet nezaposlenosti i ako je za vrijeme korištenja prava na obiteljsku invalidninu/ novčanu naknadu obiteljske invalidninu ostao bez roditeljske skrbi drugog roditelja ili je nastupila smrt drugog roditelja ili je korisnik naknade za nezaposlene na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21).
Pravo se ostvaruje na temelju rješenja koje se donosi po podnesenom zahtjevu.
 
Zahtjev za ostvarivanje prava na oslobađanje od sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštitite iz obveznog zdravstvenog osiguranja