clanak False

Njegovatelji HRVI I. skupine

11.01.2022.
HRVI I. skupine sa 100% oštećenja organizma može koristiti usluge osobe za pružanje njege i pomoći (njegovatelj). HRVI pisanim zahtjevom pokreće upravni postupak, te predlaže osobu koju želi za pružanje njege i pomoći ili traži da  mu se njegovatelj pronađe po službenoj dužnosti, a u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.
Pravilnikom o izboru, načinu ostvarivanja prava osoba koje pružaju njegu i pomoć HRVI iz Domovinskog rata 100%  I. skupine (Narodne novine 16/18) propisani su uvjeti koji moraju biti ispunjeni da bi osobe mogle pružati njegu i pomoć HRVI, te način ostvarivanja prava.

Zahtjev za uslugom osobe za pružanje njege i pomoći HRVI I. skupine