clanak False

Z-2017-2 Elektroničke komunikacijske usluge u nepokretnoj mreži

18.12.2017.
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima  - Elektroničke komunikacijske usluge u nepokretnoj mreži, evidencijski broj nabave: Z-2017-2

Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb kao Središnje tijelo za javnu nabavu a za naručitelje navedene u točki 1. nacrta dokumentacije o nabavi, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave Elektroničke komunikacijske usluge u nepokretnoj mreži, evidencijski broj nabave: Z-2017-2.
 
Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016) objavljujemo nacrt Dokumentacije o nabavi, te pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u roku od 5 dana od dana objave ove obavijesti o prethodnom savjetovanju na web stranici Grada Zagreba dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte: javnanabava.savjetovanje@zagreb.hr
 
Naručitelj zadržava pravo izmjene navedenog nacrta u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabave.

Nacrt Dokumentacije o nabavi može se preuzeti ovdje.


29.12.2017.
Izvješće o prethodnom savjetovanju u odnosu na Nacrt  Dokumentacije o nabavi - Elektroničke komunikacijske usluge u nepokretnoj mreži, evidencijski broj nabave: Z-2017-2
 

Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Grad Zagreb kao Središnje tijelo za javnu nabavu a za naručitelje navedene u točki 1. nacrta dokumentacije o nabavi, vezano za pripremu provedbe otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave u naslovu, objavljuje Izvješće o prethodnom savjetovanju u odnosu na nacrt Dokumentacije o nabavi.

Izvješće je dostupno ovdje.
 

 

Prethodna savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima