clanak False

2017-2933 Izrada studije izvodljivosti, studije o utjecaju na okoliš-Projekt Zagreb 2018

01.12.2017.
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima  - Izrada studije izvodljivosti, studije o utjecaju na okoliš i aplikacije za prijavu projekta "Projekt Zagreb 2018" za sufinanciranje iz EU fondova, evidencijski broj nabave: 2017-2933

Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb kao Središnje tijelo za javnu nabavu a za naručitelja Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb, Folnegovićeva 1, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave Izrada studije izvodljivosti, studije o utjecaju na okoliš i aplikacije za prijavu projekta "Projekt Zagreb 2018" za sufinanciranje iz EU fondova, evidencijski broj nabave: 2017-2933.
Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016) objavljujemo nacrt Dokumentacije o nabavi, te pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u roku od 5 dana od dana objave ove obavijesti o prethodnom savjetovanju na web stranici Grada Zagreba dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte: javnanabava.savjetovanje@zagreb.hr
 
Naručitelj zadržava pravo izmjene navedenog nacrta u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabave.

Nacrt Dokumentacije o nabavi može se preuzeti ovdje.


19.12.2017.
Izvješće o prethodnom savjetovanju u odnosu na Nacrt  Dokumentacije o nabavi - Izrada studije izvodljivosti, studije o utjecaju na okoliš i aplikacije za prijavu projekta "Projekt Zagreb 2018" za sufinanciranje iz EU fondova, evidencijski broj nabave: 2017-2933


Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb kao Središnje tijelo za javnu nabavu a za naručitelja Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb, Folnegovićeva 1, vezano za pripremu provedbe otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave u naslovu, objavljuje Izvješće o prethodnom savjetovanju u odnosu na nacrt Dokumentacije o nabavi.

Izvješće je dostupno ovdje.
 

Prethodna savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima