clanak False

2812-2017-EMV Sanacija devastiranih parkovnih i zelenih površina na području Grada Zagreba

28.11.2017.
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima  - Sanacija devastiranih parkovnih i zelenih površina na području Grada Zagreba, evidencijski broj nabave: 2812-2017-EMV

Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave: Sanacija devastiranih parkovnih i zelenih površina na području Grada Zagreba, evidencijski broj nabave: 2812-2017-EMV.
 
Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016) objavljujemo nacrt Dokumentacije o nabavi, te pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u roku od 5 dana od dana objave ove obavijesti o prethodnom savjetovanju na web stranici Grada Zagreba dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte: javnanabava.savjetovanje@zagreb.hr
 
Naručitelj zadržava pravo izmjene navedenog nacrta u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabave.

Nacrt Dokumentacije o nabavi može se preuzeti ovdje.


04.12.2017.
Izvješće o prethodnom savjetovanju u odnosu na Nacrt Dokumentacije o nabavi - Sanacija devastiranih parkovnih i zelenih površina na području Grada Zagreba, evidencijski broj nabave: 2812-2017-EMV


Grad Zagreb, vezano za pripremu provedbe otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave Sanacija devastiranih parkovnih i zelenih površina na području Grada Zagreba, evidencijski broj nabave: 2812-2017-EMV objavljuje Izvješće o prethodnom savjetovanju u odnosu na nacrt Dokumentacije o nabavi.

Izvješće je dostupno ovdje.


 

Prethodna savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima