clanak False

2017-2868 ODRŽAVANJE, POPRAVAK I REZERVNI DIJELOVI ISPRAVLJAČKIH I TRANSFORMATORSKIH STANICA PODRUŽNICE ZET

21.12.2017.
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima  - Održavanje, popravak i rezervni dijelovi ispravljačkih i transformatorskih stanica podružnice ZET, evidencijski broj nabave: 2017-2868.

Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb kao Središnje tijelo za javnu nabavu a za naručitelja Zagrebački holding d.o.o., Zagreb Ulica grada Vukovara 41, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave Održavanje, popravak i rezervni dijelovi ispravljačkih i transformatorskih stanica podružnice ZET, evidencijski broj nabave: 2017-2868.
Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016) objavljujemo nacrt Dokumentacije o nabavi, te pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u roku od 5 dana od dana objave ove obavijesti o prethodnom savjetovanju na web stranici Grada Zagreba dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte: javnanabava.savjetovanje@zagreb.hr
 
Naručitelj zadržava pravo izmjene navedenog nacrta u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabave.

Nacrt Dokumentacije o nabavi može se preuzeti ovdje.


27.12.2017.

Izvješće o prethodnom savjetovanju u odnosu na Nacrt  Dokumentacije o nabavi - Održavanje, popravak i rezervni dijelovi ispravljačkih i transformatorskih stanica podružnice ZET, evidencijski broj nabave: 2017-2868

Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb kao Središnje tijelo za javnu nabavu a za naručitelja Zagrebački holding d.o.o., Zagreb Ulica grada Vukovara 41, vezano za pripremu provedbe otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave u naslovu, objavljuje Izvješće o prethodnom savjetovanju u odnosu na nacrt Dokumentacije o nabavi.

Izvješće je dostupno ovdje.
 

Prethodna savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima