clanak False

Rezultati poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2024.

15.03.2024.
MEĐUNARODNA I MEĐUGRADSKA SURADNJA I MOBILNOST 
Popis korisnika i programa (13.2.2024.)

KULTURNO - UMJETNIČKI AMATERIZAM 
Popis korisnika i programa (1.2.2024.)

INTERDISCIPLINARNE I NOVE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE
Popis korisnika i programa (1.2.2024.)

MUZEJSKA DJELATNOST
Popis korisnika i programa (30.1.2024.)

VIZUALNA (LIKOVNA) UMJETNOST
Popis korisnika i programa (29.1.2024.)

KNJIŽNIČNA I NAKLADNIČKA DJELATNOST TE KNJIŽEVNI PROGRAMI 
Popis korisnika i programa (29.1.2024.)

AUDIOVIZUALNA (FILMSKA) DJELATNOST
Popis korisnika i programa (23.1.2024.)

GLAZBENA UMJETNOST
Popis korisnika i programa ( 18.1.2024.)
 
DRAMSKA (KAZALIŠNA) I PLESNA UMJETNOST
Popis korisnika i programa - dramska (kazališna) umjetnost (18.1.2024.)
Popis korisnika i programa - plesna umjetnost (18.1.2024.)

Prijavitelji mogu izjaviti prigovor putem Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo, Zagreb, Draškovićeva 25 (s naznakom: Prigovor na Javni poziv).
 
Prigovor se podnosi u roku 8 dana od dana dostave. Dostava se smatra obavljenom istekom osmog dana od dana objave Popisa korisnika i programa kojima se odobravaju financijska sredstva na mrežnim stranicama Grada Zagreba.
 
Prigovor se može poslati elektroničkom poštom na adresu: prigovori.javnipoziv2024@zagreb.hr

Popis odbijenih programa i korisnika

Javni pozivi