clanak False

Javni poziv za predlaganje članova/ica Kulturnih vijeća

26.09.2019.

        
REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
GRADSKI URED ZA KULTURU
 
Na temelju članka 6. Zakona o kulturnim vijećima (Narodne novine broj 48/04, 44/09 i 68/13) i članka 5. Odluke o osnivanju kulturnih vijeća (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/04, 7/09 i 16/13), objavljuje
 
 
JAVNI POZIV
za predlaganje članova/članica Kulturnih vijeća
 
Pozivaju se javne gradske ustanove kulture, udruge i druge pravne osobe s područja kulture i umjetnosti i samostalni/e umjetnici/e na podnošenje pisanih i obrazloženih prijedloga kandidata/kinja za izbor  članova/ica Kulturnih vijeća koja se osnivaju u Gradu Zagrebu, s područja kulture i umjetnosti kojima se bave i to za::
 
1.  jednog člana/ice Kulturnog vijeća za inovativne umjetničke i kulturne prakse 
 
2.  jednog člana/ice Kulturnog vijeća za filmsku djelatnost 
 
3.  jednog člana/ice Kulturnog vijeća za djelatnost centara za kulturu
 
 
Za člana/icu Vijeća imenuju se kulturni/e djelatnici/e i umjetnici/e te drugi/e stručnjaci/kinje koji/e svojim dostignućima i poznavanjem problema vezanih uz utvrđivanje i provedbu kulturne politike mogu pridonijeti ostvarivanju ciljeva zbog kojih je Vijeće osnovano.
 
Prijedlozi, sa životopisima kandidata/kinja i dokazima o ispunjavanju uvjeta iz ovog Javnog poziva podnose se u roku 15 dana od dana objave Javnog poziva na adresu:
 
             Grad Zagreb, Gradski ured za kulturu, 10 000 Zagreb, Ilica 25
 
s naznakom:
 
  „ Prijedlozi kandidata/kinja za imenovanje članova/ica Kulturnih vijeća“
 
 
 
Javni poziv objavljen je u Večernjem listu 25. rujna 2019.
 

 
 
 
 
 
                                                              
 

Javni pozivi