clanak False

Radna skupine za ozelenjivanje Grada Zagreba

21.09.2023.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
Radna skupine za ozelenjivanje Grada Zagreba
(12. 5. 2023.)

(izmjena 21.9.2023.)

 
 
- za predsjednika:
Tomislav Tomašević
- za zamjenika predsjednika:
Sandra Zorić
- za članove:
Ivan Novaković,
Damir Grgić,
Ana Pavičić-Kaselj,
Željko Matijašec,
Stanko Kordić,
Marina Ivandić,
Daniela Širinić,
Vlasta Ranogajec,
Martina Jurjević,
Mihaela Milčić,
Matea Džaja,
Maja Mucko i
Sunčana Kursan,
Dubravka Petra Lubin.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba