clanak False

Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata na javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja zaštite okoliša i održivog razvoja

13.08.2021.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
Povjerenstvo za
ocjenjivanje prijavljenih
programa i projekata na
javni natječaj za
financiranje programa i
projekata udruga iz
područja zaštite okoliša
i održivog razvoja

 
(13.8.2021.)
 
- za predsjednicu:
 Nevenka Preradović,  
 
- za članove:
Tihana Ledecki,
Vesna Vugec,
Andreja Vidović,
Tijana Šimek,
Maria Špoljar,
Tea Tomljanović.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba