clanak False

Povjerenstvo za davanje u zakup gradskih prostora u području kulture

10.01.2024.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
Povjerenstvo za
davanje u zakup
gradskih prostora
u području kulture

 
(10.1.2024.)
 
 
 
- za predsjednicu:
Karla Pudar,
- za zamjenicu predsjednice:
Janja Sesar,
- za članove:
Eva Brunović,
Frano Boban,
Aleksandra Došen.
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba