clanak False

Članovi Grada Zagreba u tijela za provedbu projekta „Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa“ dio b. Potresni rizik na području Grada Zagreba

18.01.2023.
 
Članovi Grada Zagreba u tijela za provedbu projekta „Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa“ dio b. Potresni rizik na području Grada Zagreba
(19.5.2020.)
 
(izmjena 13.4.2021.)
 
- novi mandat: izmjena 16.9.2021., 10.3.2022.,
18. 1. 2023.
 
 
 
- dr. sc. Luka Korlaet, zamjenik gradonačelnika, za člana Nadzornog tijela Projekta
- Kristina Martinović, Ured za upravljanje u hitnim situacijama, za pomoćnicu koordinatora Projekta u Upravljačkom tijelu Projekta;
- Filip Novak, GU za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost, stručnjak za financije i EU projekte u Jedinici za provedbu Projekta,
- Boris Guberina, Ured za upravljanje u hitnim situacijama, za stručnjaka za GIS u Jedinici za provedbu Projekta;
- Marinko Cindrić, Ured za programe i projekte Europske unije, za stručnjaka za financije i EU projekte u Jedinici za provedbu Projekta;
- Damir Trbušić, Stručna služba gradonačelnika, za stručnjaka za IT u Jedinici za provedbu Projekta;
- Igor Kozina, Ured za javnu nabavu, za stručnjaka javnu nabavu u Jedinici za provedbu Projekta.
- Nives Škreblin, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada, za stručnjaka za GIS u Jedinici za provedbu Projekta;
- Dino Bečić, Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba, za stručnjaka za GIS u Jedinici za provedbu Projekta,
- Dario Krnjaković, Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet. 
 
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba