clanak False

Najčešća pitanja i odgovori

04.10.2022.
NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI
  
Koje sve stipendije dodjeljuje Grad Zagreb?
Grad Zagreb dodjeljuje sljedeće stipendije:
- Stipendiju Grada Zagreba za učenike i studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja,
- Stipendiju Grada Zagreba za učenike i studente na temelju socioekonomskog statusa,
- Stipendiju Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine,
- Stipendiju Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom i
- Stipendiju Grada Zagreba za učenike i studente za izvrsnost.
 
Kako se dodjeljuju stipendije?
Stipendije se dodjeljuju preko natječaja.
 
Tko se može prijaviti na natječaje?
Na natječaje se mogu prijaviti učenici srednjih škola u Gradu Zagrebu i redovni studenti visokih učilišta u Gradu Zagrebu.
 
Kada se raspisuju natječaji?
Natječaji za dodjelu stipendija učenicima i studentima koji su prvi put upisali prvu godinu studija raspisuju se tijekom rujna, a za studente ostalih godina, tijekom listopada svake godine.
 
Gdje se objavljuju natječaji?
 Natječaji se objavljuju na web stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr
 
Tko se može prijaviti na natječaj?
 
Na natječaj za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za deficitarna zanimanja mogu se prijaviti:
A) UČENICI
-   da su državljani Republike Hrvatske;
-   da su redoviti učenici srednje škole u Gradu Zagrebu, odnosno Zrakoplovne tehničke škole Rudolfa Perešina u Velikoj Gorici;
-   da su završili završni razred osnovne škole i prethodne razrede srednje škole s ukupnim prosjekom ocjena najmanje 3,0;
-   da nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali razred u srednjoj školi.
B) STUDENTI
-   da su državljani Republike Hrvatske;
-   da su redoviti studenti sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih i integriranih studija ili redoviti studenti kratkih stručnih studija, preddiplomskih stručnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija u Gradu Zagrebu ili na nekoj sastavnici Sveučilišta u Zagrebu;
-   za studente prve godine, da su iz obveznih predmeta na državnoj maturi ostvarili ukupan prosjek ocjena najmanje 4,0;
-   za studente koji su u prethodnoj akademskoj godini bili upisani na taj studij ili, ako se radi o diplomskom studiju, na neki od preddiplomskih studija (u daljnjem tekstu: studenti ostalih godina), da su, osim iz opravdanih razloga, u prethodnoj akademskoj godini ostvarili najmanje 40 ECTS bodova s ukupnim prosjekom ocjena najmanje 3,5;
 • za studente koji su u prethodnoj akademskoj godini upisali mirovanje studija, odnosno, nisu neposredno nakon završenog preddiplomskog studija upisali diplomski studij, da su, osim iz opravdanih razloga ostvarili najmanje 40 ECTS bodova s ukupnim prosjekom ocjena najmanje 3,5 u godini koja je prethodila godini upisanog mirovanja studentskih obveza, odnosno u zadnjoj godini u kojoj su bili u statusu redovitog studenta;
-   da u akademskoj godini za koju se Stipendija dodjeljuje nisu upisali mirovanje studentskih obveza.
 
Na natječaj za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za učenike i studente na temelju socioekonomskog statusa mogu se prijaviti:
A) UČENICI:
-  da su državljani Republike Hrvatske;
-  da prosječni mjesečni prihod po članu učenikova kućanstva, ostvaren u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca prethodne kalendarske godine, ne prelazi 60 % proračunske osnovice određene zakonom o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske u godini u kojoj se natječaj za dodjelu Stipendije raspisuje.
-   da su redoviti učenici srednje škole u Gradu Zagrebu ili Zrakoplovne tehničke škole Rudolfa Perešina u Velikoj Gorici;
-   da imaju prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu neprekidno najmanje jednu godinu prije objave natječaja;
-   da nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali razred u srednjoj školi.
B) STUDENTI:
-   da su državljani Republike Hrvatske;
-  da prosječni mjesečni prihod po članu studentova kućanstva, ostvaren u razdoblju od1. siječnja do 31. prosinca prethodne kalendarske godine, ne prelazi 60 % proračunske osnovice određene zakonom o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske u godini u kojoj se natječaj za dodjelu Stipendije raspisuje;
-   da su redoviti studenti sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih i integriranih studija ili redoviti studenti kratkih stručnih studija, preddiplomskih stručnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija u Gradu Zagrebu ili na nekoj sastavnici Sveučilišta u Zagrebu;
-   da imaju prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu neprekidno najmanje jednu godinu prije objave natječaja;
-   za studente, koji su u prethodnoj akademskoj godini bili upisani na taj studij ili, ako se radi o diplomskom studiju, na neki od preddiplomskih studija (u daljnjem tekstu: studenti ostalih godina), da su, osim iz opravdanih razloga, u prethodnoj akademskoj godini ostvarili najmanje 40 ECTS bodova;
-  za studente koji su u prethodnoj akademskoj godini upisali mirovanje studija, odnosno, nisu neposredno nakon završenog preddiplomskog studija upisali diplomski studij, da su, osim iz opravdanih razloga ostvarili najmanje 40 ECTS bodova u godini koja je prethodila godini upisanog mirovanja studentskih obveza, odnosno u zadnjoj godini u kojoj su bili u statusu redovitog  studenta;
-  da u akademskoj godini za koju se Stipendija dodjeljuje nisu upisali mirovanje studentskih obveza.
 
Na natječaj za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine mogu se prijaviti:
A) UČENICI
-   da su državljani Republike Hrvatske;
-   da su pripadnici romske nacionalne manjine prema popisu birača, rodnom listu ili svjedodžbi škole, odnosno da je jedan od njihovih roditelja pripadnik romske nacionalne manjine prema popisu birača;
-   da su redoviti učenici srednje škole u Gradu Zagrebu, odnosno Zrakoplovne tehničke škole Rudolfa Perešina u Velikoj Gorici;
-   da imaju prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu neprekidno najmanje jednu godinu prije objave natječaja;
-   da nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali razred u srednjoj školi.
B) STUDENTI
-   da su državljani Republike Hrvatske;
-   da su pripadnici romske nacionalne manjine prema popisu birača, rodnom listu ili svjedodžbi škole;
-   da su redoviti studenti sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih i integriranih studija ili redoviti studenti kratkih stručnih studija, preddiplomskih stručnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija u Gradu Zagrebu ili na nekoj sastavnici Sveučilišta u Zagrebu;
-   da imaju prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu neprekidno najmanje jednu godinu prije objave natječaja;
-   za studente, koji su u prethodnoj akademskoj godini bili upisani na taj studij ili, ako se radi o diplomskom studiju, na neki od preddiplomskih studija (u daljnjem tekstu: studenti ostalih godina), da su, osim iz opravdanih razloga, u prethodnoj akademskoj godini ostvarili najmanje 40 ECTS bodova;
-  za studente koji su u prethodnoj akademskoj godini upisali mirovanje studija, odnosno nisu neposredno nakon završenog preddiplomskog studija upisali diplomski studij, da su, osim iz opravdanih razloga, ostvarili najmanje 40 ECTS bodova u godini koja je prethodila godini upisanog mirovanja studentskih obveza, odnosno u zadnjoj godini u kojoj su bili u statusu redovitog studenta;
-   da u akademskoj godini za koju se Stipendija dodjeljuje nisu upisali mirovanje studentskih obveza.
 
Na natječaj za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom mogu se prijaviti:
A) UČENICI
- da su osobe s invaliditetom registrirane u Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom;
-   da su državljani Republike Hrvatske;
-   da su redoviti učenici srednje škole u Gradu Zagrebu, odnosno Zrakoplovne tehničke škole Rudolfa Perešina u Velikoj Gorici;
-   da imaju prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu neprekidno najmanje jednu godinu prije objave natječaja;
-   da nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali razred u srednjoj školi.
B) STUDENTI
- da su osobe s invaliditetom registrirane u Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom;
- da su državljani Republike Hrvatske;
- da su redoviti studenti sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih i integriranih studija ili redoviti studenti kratkih stručnih studija, preddiplomskih stručnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija u Gradu Zagrebu ili na nekoj sastavnici Sveučilišta u Zagrebu;
- da imaju prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu neprekidno najmanje jednu godinu prije objave natječaja;
- za studente koji su u prethodnoj akademskoj godini bili upisani na taj studij ili, ako se radi o diplomskom studiju, na neki od preddiplomskih studija (u daljnjem tekstu: studenti ostalih godina), da su, osim iz opravdanih razloga, u prethodnoj godini ostvarili najmanje 30 ECTS bodova;
 - za studente koji su u prethodnoj akademskoj godini upisali mirovanje studija, odnosno, nisu neposredno nakon završenog preddiplomskog studija upisali diplomski studij, da su, osim iz opravdanih razloga ostvarili najmanje 30 ECTS bodova u godini koja je prethodila godini upisanog mirovanja studentskih obveza, odnosno u zadnjoj godini u kojoj su bili u statusu redovitog  studenta;
- da u akademskoj godini za koju se Stipendija dodjeljuje nisu upisali mirovanje studentskih obveza.
 
Na natječaj za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za učenike i studente za izvrsnost mogu se prijaviti:
 1. UČENICI
 • da su državljani Republike Hrvatske;
 • da su redoviti učenici trećeg ili višeg razreda srednje škole u Gradu Zagrebu odnosno Zrakoplovne tehničke škole Rudolfa Perešina u Velikoj Gorici;
 • da imaju prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu neprekidno najmanje jednu godinu prije objave natječaja;
 • da su završili prethodne razrede srednje škole s odličnim uspjehom;
 • da nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali razred u srednjoj školi.
  1. STUDENTI
 • da su državljani Republike Hrvatske;
 • da su redoviti studenti sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih i integriranih studija ili redoviti studenti kratkih stručnih studija, preddiplomskih stručnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija u Gradu Zagrebu ili na nekoj sastavnici Sveučilišta u Zagrebu;
 • da imaju prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu neprekidno najmanje jednu godinu prije objave natječaja;
 • za studente prve godine, da su iz obveznih predmeta na državnoj maturi ostvarili ukupan prosjek ocjena najmanje 4,0;
 • za studente, koji su u prethodnoj akademskoj godini bili upisani na taj studij ili, ako se radi o diplomskom studiju, na  neki od preddiplomskih studija (u daljnjem tekstu: studenti ostalih godina), da su osim iz opravdanih razloga, u prethodnoj akademskoj godini ostvarili najmanje 40 ECTS bodova s ukupnim prosjekom ocjena najmanje 4,0 ili se nalaze u 10 % najuspješnijih studenata na studijskom programu;
 • za studente koji su u prethodnoj akademskoj godini upisali mirovanje studija, odnosno, nisu neposredno nakon završenog preddiplomskog studija upisali diplomski studij, da su, osim iz opravdanih razloga ostvarili najmanje 40 ECTS bodova s ukupnim prosjekom ocjena najmanje 4,0 ili se nalaze u 10 % najuspješnijih studenata na studijskom programu u godini koja je prethodila godini upisanog mirovanja studentskih obveza, odnosno u zadnjoj godini u kojoj su bili u statusu redovitog studenta;
 • da u akademskoj godini za koju se Stipendija dodjeljuje nisu upisali mirovanje studentskih obveza.
 
Kako se ponosi prijava za dodjelu stipendija?
Prijave za svaku stipendiju podnose se na obrascima, koji su priloženi uz svaki natječaj
dodjelu svake pojedine stipendije.
 
Gdje se mogu podići obrasci prijava?
Obrasci prijava nalaze se u prilogu svakog natječaja, a mogu se i dobiti i na adresi
Nova cesta 1 za:
 • Stipendiju Grada Zagreba za deficitarna zanimanja;
 •  Stipendiju Grada Zagreba za učenike i studente na temelju socioekonomskog statusa;
 • Stipendiju Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine i
 • Stipendiju Grada Zagreba za učenike i studente za izvrsnost, a na adresi
Trg Stjepana Radića 1 za Stipendiju Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom
 
Može li se dokumentacija uz prijavu dopunjavati?
Dokumentacija priložena uz prijavu na natječaj može se dopunjavati do isteka roka za podnošenje prijava.
 
Koji su kriteriji za dodjelu stipendije?
Kriteriji za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za deficitarna zanimanja su:
-   uspjeh u školovanju, odnosno studiju;
-   izvannastavna i izvanškolska postignuća;
-   socioekonomske prilike.
Kriteriji za dodjelu Stipendije Grada Zagreba na temelju socioekonomskog statusa su:
-   socioekonomski status;
-   uspjeh u školovanju, odnosno studiju.
Kriteriji za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za pripadnike romske nacionalne manjine su:
-   uspjeh u školovanju odnosno studiju;
-   izvannastavna i izvanškolska postignuća;
-   socioekonomski status.
Kriteriji za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom su:
-   invaliditet, težina oštećenja;
-   uspjeh u školovanju odnosno studiju;
-   socioekonomske prilike i
-   postignuti i priznati izvannastavni i izvanškolski rezultati i postignuća.
Kriteriji za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za izvrsnost su:
 • uspjeh u školovanju odnosno studiju;
 • izvannastavna i izvanškolska postignuća.
 
Kada će biti poznati rezultati natječaja i gdje se objavljuju?
Rok za utvrđivanje prijedloga lista kandidata za dodjelu stipendija je 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava, a na web stranici Grada Zagreba, www.zagreb.hr, objavljuju se prijedlozi rang-lista kandidata za dodjelu stipendije, popis kandidata čije su prijave potpune, pravovremene i ispunjavaju uvjete natječaja, ali nisu ostvarili dovoljan broj bodova za uvrštavanje na rang-listu te popis podnositelja čije su prijave nepotpune, nepravovremene ili ne ispunjavaju uvjete natječaja.
 
Za koje vrijeme se dodjeljuje Stipendija Grada Zagreba?
Stipendije Grada Zagreba dodjeljuju za tekuću školsku ili akademsku godinu na deset mjeseci, odnosno pet mjeseci ako u tom roku prema nastavnom planu škole ili studijskom programu za koji je Stipendija odobrena, završava nastavni plan korisnika Stipendije.
 
Može li korisnik Stipendije Grada Zagreba primati i neku drugu stipendiju?
Može, osim stipendija koje su financirane javnim sredstvima.
 
Koje su obveze korisnika stipendije?
Završiti razred za koji su primali Stipendiju (učenici), odnosno u akademskoj godini za koju su primali Stipendiju ostvariti najmanje 40 ECTS bodova (studenti).
Nakon završenog sveukupnog školovanja zaposliti se na području Grada Zagreba odnosno, uz suglasnost davatelja Stipendije na području Republike Hrvatske i raditi najmanje onoliko vremena koliko su primali Stipendiju.
Redovito dostavljati podatke o školovanju i zaposlenju.
 
Kada korisnik stipendije mora vratiti stipendiju?
Korisnik Stipendije dužan je vratiti primljeni iznos Stipendije:
 • ako je pravo na Stipendiju ostvario na temelju neistinitih ili krivotvorenih podataka;
 • ako je za trajanja ugovora o korištenju Stipendije primao novčanu stipendiju drugog stipenditora financiranu javnim sredstvima;
 • ako iz neopravdanih razloga, koje procjenjuje Povjerenstvo, ne završi razred za koji je primao Stipendiju, odnosno ako u akademskoj godini za koju je primao Stipendiju iz neopravdanih razloga ostvari manje od 40 ECTS bodova ili naknadno upiše mirovanje ili odustane od studija;
 • ako se nakon završetka školovanja ne zaposli i ne odradi na području Grada Zagreba ili, uz suglasnost davatelja Stipendije na području Republike Hrvatske, najmanje onoliko vremena koliko je primao Stipendiju;
 • ako bez opravdanog razloga i u roku ne dostavi podatke o školovanju i zaposlenju.
 
Može li korisnik Stipendije Grada Zagreba biti oslobođen obveze vraćanja Stipendije?
U opravdanim slučajevima koje procjenjuje Povjerenstvo, Gradonačelnik može, na prijedlog Povjerenstva, korisnika Stipendije osloboditi obveze vraćanja Stipendije ili mu obvezu vraćanja Stipendije odgoditi na određeno vrijeme.
 
Gdje se mogu dobiti dodatne informacije o stipendijama?
Informacije se mogu dobiti u Gradskom uredu za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, za:
 • Stipendiju Grada Zagreba za deficitarna zanimanja na telefon broj: 6166 041, Nova cesta 1,
 • Stipendiju Grada Zagreba za učenike i studente na temelju socioekonomskog statusa na telefon broj: 6166 368, Nova cesta 1,
 • Stipendiju Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine na telefon broj: 6166 056, Nova cesta 1,
 • Stipendiju Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom na telefon broj: 6101 236, Trg Stjepana Radića 1,
 • Stipendiju Grada Zagreba za učenike i studente za izvrsnost, na telefon broj: 6166 342, Nova cesta 1.